Lažji dostop invalidov do proizvodov in storitev v EU 

Sporočilo za javnost 
Nazadnje spremenjeno: 
 
Objavljeno:   
 
 • Večja dostopnost telefonov, avtomatov za prodajo vozovnic in bančnih storitev
 • Pravila bodo veljala za novo infrastrukturo
 • V EU je 80 milijonov ljudi z  vsaj delno invalidnostjo
Invalidi se soočajo s številni izzivi. Predlagana pravila bodo olajšala njihov vsakdan. ©AP Images/European Uino/EP  

Ključni proizvodi in storitve – npr. telefoni, avtomati za prodajo vozovnic in bančne storitve - bodo morali postati dostopnejši za invalide.

V EU je približno 80 milijonov ljudi z vsaj delno invalidnostjo. Zaradi staranja prebivalstva naj bi ta številka do leta 2020 zrasla na okoli 120 milijonov. Nujno je, da ta direktiva vključuje tako invalide kot osebe s stalnimi ali začasnimi funkcijskimi omejitvami, kot so starejše osebe, nosečnice in osebe, ki potujejo s prtljago. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bo prinesla konkretne koristi ter da bo zaradi nje lahko bolj samostojno živelo čim več ljudi, je odločil  Parlament.

 

Lažji vsakdan za invalide

Osnutek “Evropskega akta o dostopnosti” določa, da morajo številni proizvodi in storitve postati dostopnejši. Na seznamu so:

 • avtomati za prodajo vozovnic in prijavo potnikov,
 • bankomati,
 • računalniki in operativni sistemi,
 • telefoni in televizijska oprema,
 • potrošnikom namenjene bančne storitve,
 • e-knjige,
 • e-trgovina
 • promet, vključno z javnim mestnim prometom (podzemna železnica, vlak, tramvaj, trolejbus in avtobus) ter z njim povezane storitve, so pojasnili poslanci,
 • poslanci so na seznam dodali še plačilne terminale, bralnike e-knjig, spletišča in avdiovizualne medijske storitve na osnovi mobilnih naprav ter turistične storitve.

Evropski akt o dostopnosti naj bi določil, kaj mora postati dostopno, a brez podrobnih tehničnih predpisov, kar bo omogočilo inovativne rešitve glede dostopnosti.

 

Po mnenju Parlamenta bi morale zahteve glede dostopnosti veljati tudi za grajeno okolje, ki ga uporabljajo stranke storitev potniškega prometa, »v primeru izgradnje nove infrastrukture ali prenove, katere posledica je znatna sprememba strukture obstoječe stavbe«, da bi ga tako lahko invalidi lažje in pogosteje uporabljali.

 

Mikropodjetja so izključena

 

Mikorpodjetja (z manj kot desetimi zaposlenimi in katerih letni prihodek in/ali bilančna vsota ne presega dveh milijonov €) naj bi bila zaradi svoje velikosti, virov in narave izključena.

 

Osnutek pravil vključuje tudi varovalno klavzulo, da zahteve glede dostopnosti ne bi predstavljale “nesorazmernega bremena” za gospodarske družbe. Poslanci so pri tem poudarili, da se «nenujnost, pomanjkanje časa ali znanja« ne štejejo kot upravičeni razlogi pri odločanju, ali zahteve predstavljajo nesorazmerno breme.

Pojdi na izvorno stran

»Zadovoljen sem z današnjo večino v Parlamentu. Od tega glasovanja bo imelo koristi več kot 80 milijonov ljudi z različnimi oblikami invalidnosti. Končno poročilo ima seveda pozitivne in negativne plati, sedaj pa nas čakajo težka pogajanja s Svetom. Potrudili se bomo, da bomo v njih dosegli čim več.«

Poročevalec Morten Løkkegaard (ALDE, Danska) 

Besedilo je bilo sprejeto z 537 glasovi za, 12 proti in 89 vzdržanimi glasovi. S tem je Parlament dobil mandat za začetek pogajanj s Svetom. Ta svojega stališča še ni sprejel.