Prepoznavanje endokrinih motilcev: Parlament je ustavil načrte za izvzetje nekaterih pesticidov  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Poslanci so blokirali predlog Komisije glede meril za prepoznavanje motilcev
  • Nasprotujejo izvzemanju snovi, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev
  • Evropska komisija bo morala pripraviti nov predlog
Kmetje škropijo pesticid po riževem polju ©AP Images/Evropska unija  

Parlament je v sredo zavrnil predlog Komisije, da nekatere kemikalije v pesticidih ne bi več veljale za endokrine motilce.

Komisija je s svojim predlogom za izvzetje snovi, katerih glavni namen je napadanje hormonskega sistema organizmov (npr. pri škodljivcih),  iz meril za prepoznavanje, presegla svoja pooblastila, menijo poslanci.

Naslednji koraki

Nasprotovanje, ki sta ga predlagala poslanca Jytte Guteland in Bas Eickhout, je bilo odobreno z 389 glasovi za, 235 proti in 70 vzdržanimi glasovi, kar je absolutna večina, potrebna za zavrnitev predloga. Evropska komisija mora zdaj ob upoštevanju mnenja Parlamenta pripraviti novo različico besedila.

Ozadje

Zakonodaja EU predpisuje, da pesticidi ali biocidni pripravki ne smejo imeti lastnosti enodkirnih motilcev za neciljne organizme. Za izvajanje te zakonodaje EU potrebuje seznam znanstvenih meril za prepoznavanje endokrinih motilcev.

Komisijin predlog se je nanašal na znanstvena merila za prepoznavanje lastnosti endokrinih motilcev pri kemičnih snoveh. Opredelitev znanstvenih meril je prvi korak k zmanjševanju prisotnosti teh snovi in zaščiti zdravja ljudi.

Evropsko sodišče je decembra 2015 razsodilo, da je Komisija kršila pravo EU, ker do konca leta 2013 ni objavila meril za določitev endokrinih motilcev. Poslanci so večkrat pozvali EU, naj te snovi odpravi.

Poročilo Okoljskega programa OZN in Svetovne zdravstvene organizacije je endokrine motilce označilo za svetovno grožnjo in med drugim opozorilo na porast motenj endokrinega sistema pri ljudeh in živalih. Obstajajo dokazi o škodljivem vplivu na reprodukcijo (neplodnost, rak, deformacije), kar lahko vpliva tudi na delovanje ščitnice, možganske funkcije, debelost in presnovo ter na ravnovesje inzulina in glukoze v telesu.