Ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja in zlorab  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Poziv po evropski strategiji in predpisih glede nasilja na podlagi spola
  • Ukrepi za povečanje prijav o nadlegovanju, s poudarkom na najbolj ranljivih
  • Poziv k ustanovitvi skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bo preučila situacijo v Evropskem parlamentu

Poslanci ostro obsojajo vse oblike spolnega nasilja in obžalujejo, da se ta dejanja preveč zlahka dopušča. Storilce je treba kaznovati, dodajajo.

Parlament ponavlja svoj poziv iz leta 2014, naj Evropska komisija pripravi celovito strategijo EU ter osnutek zakona z zavezujočimi instrumenti za zaščito žensk pred nasiljem, vključno s spolnim nadlegovanjem in spolno zlorabo žensk in deklic.

 

Boj proti spolnemu nadlegovanju vključuje tudi večje ozaveščanje in reševanje vprašanj nezadostnega poročanja in družbene stigmatizacije.

Resolucija je bila sprejeta s 580 glasovi za, 10 proti in 27 vzdržanimi glasovi.

 

Spolno nadlegovanje v Parlamentu

 

Parlament mora nemudoma preučiti nedavne obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabah v Evropskem parlamentu, uvesti obvezno usposabljanje za vse uslužbence in poslance o spoštovanju in dostojanstvu na delovnem mestu, voditi zaupni register primerov, ustanoviti delovno skupino neodvisnih strokovnjakov in izboljšati uradne postopke ter v celoti podpreti žrtve v postopkih znotraj Parlamenta in/ali pri lokalni policiji.

 

Države članice naj prav tako preučijo situacijo v svojih nacionalnih parlamentih in sprejmejo ustrezne ukrepe, pozivajo poslanci in zaključujejo: “Politiki naj delujejo kot odgovorni vzorniki pri preprečevanju spolnega nadlegovanja in boju proti njemu v parlamentih in širše.”

 

Dejstva

 

Po podatkih študije Evropske agencije za temeljne pravice iz leta 2014 o nasilju nad ženskami:

  • je bila ena od treh žensk žrtev fizičnega ali spolnega nasilja v odrasli dobi,
  • v EU je bilo spolno nadlegovanih do 55 % žensk,
  • 32% vseh žrtev v EU je navedlo, da je bil storilec njihov nadrejeni, sodelavec ali stranka; spolno nadlegovanih je bilo 75% žensk v kvalificiranih poklicih ali na najvišjih vodstvenih položajih, spolnemu nadlegovanju pa je bilo izpostavljenih 61 % žensk v storitvenem sektorju,
  • 20% mladih žensk (18-29 let) v EU-28 je doživelo kibernetsko nasilje,
  • vsaka deseta ženska je doživela spolno nadlegovanje oziroma bila žrtev zalezovanja z uporabo novih tehnologij.

 

Video posnetki govorov slovenskih poslancev:

 Patricija Šulin (EPP)