»InvestEU«: poslanci podprli program za več delovnih mest in višjo rast 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Odskočna deska za naložbe, ki bi jih bilo sicer težko financirati • •  
  • Poslanci zahtevajo večje jamstvo EU: 40,8 milijarde evrov za sprožitev 698 milijard evrov v naložbah 
  • Povečana odgovornost, močnejši poudarek na podnebni zaščiti  
Sustainable growth is a priority of the InvestEU programme© AP Images/European Union - EP  

Parlament je sprejel stališče o novem programu EU za spodbujanje naložb in dostopanje do financiranja od 2021 do 2027.

Nov program InvestEU sledi in nadomešča trenutni EFSI (Evropski sklad za strateške naložbe), ustanovljen po finančni krizi.


Poslanci so v sredo sprejeli amandmaje za izboljšanje predloga Evropske komisije, ki vključuje:


  • povečanje proračunskega jamstva EU na 40,8 milijarde evrov (trenutne cene) za mobilizacijo več kot 698 milijard evrov dodatnih naložb po EU (Komisija je predlagala 38 milijard evrov za mobilizacijo 650 milijard evrov);
  • jasnejše in nove cilje, denimo povečanje stopnje zaposlenosti v EU, doseg ciljev pariškega podnebnega sporazuma ali ekonomsko, ozemeljsko in socialno kohezijo;
  • boljšo zaščito podnebja: poslanci so postavili cilj »vsaj 40 %« splošnih finančnih sredstev programa InvestEU za podnebne cilje;
  • uvedbo usmerjevalnega odbora za zagotovitev pravega ravnotežja med izkušnjami v politiki in bančništvu pri upravljanju programa; v odboru bo tudi oseba, ki jo bo imenoval Evropski parlament;
  • Komisija in usmerjevalni odbor bosta morala v imenu večje odgovornosti evropskim državljanom letno poročati Parlamentu in Svetu o napredku, učinku in operacijah programa InvestEU.

Poročilo je bilo sprejeto s 517 glasovi za, 90 proti in 25 vzdržanimi.


Izjave


Soporočevalec Odbora za proračun José Manuel Fernandes (EPP, Portugalska): »InvestEU združuje vse finančne instrumente proračuna EU. EFSI oziroma Junckerjev načrt, ki je navdihnil oblikovanje InvestEU, je že pomagal ustvariti okoli milijon služb v Evropski uniji ter podprl več kot 850.000 malih in srednje velikih podjetij. Komisija predlaga sprožitev 650 milijard evrov v naložbah za obdobje 2021–2027, vendar v Evropskem parlamentu ciljamo na skoraj 700 milijard evrov. Program mora odražati prioritete EU. InvestEU bo zelo pomembno orodje za ekonomsko rast, nastanek služb, podjetništvo ter socialno, ekonomsko in ozemeljsko kohezijo Evropske unije.« Oglejte si Fernandesov govor na plenarnem zasedanju.


Soporočevalec ter predsednik Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Roberto Gualtieri (S&D, Italija): »InvestEU ni le orodje, ki podaljšuje pozitivne izkušnje EFSI in drugih projektov, razvitih v zadnjih letih. Poleg nadaljnje okrepitve podpore malim in srednje velikim podjetjem, raziskavam, inovacijam in trajnostni infrastrukturi program tudi nagovarja veliko vrzel v družbeni infrastrukturi, zagotavljajoč, da so projekti na področjih izobraževanja, zdravja, socialnih stanovanj uresničljivi.« Oglejte si Gualtierijev govor na plenarnem zasedanju.


Naslednji koraki


Poslanci so pripravljeni na začetek pogajanj z ministri EU s ciljem doseči sporazum v prvi obravnavi.


Ozadje


Kljub mnogim pobudam za izboljšanje položaja v EU še vedno obstaja precejšnja naložbena vrzel. Program InvestEU (del paketa VFO Proračun EU za prihodnost za 2021–2027) nagovarja ta problem.


Program skuša združiti različne finančne instrumente EU, ki so trenutno na voljo (med njimi Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), Instrument za povezovanje Evrope, določene instrumente Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME), kot tudi določena jamstva in instrumente iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), da bi imel korist od ekonomije obsega in razširil model Junckerjevega načrta (natančneje, uporaba jamstev iz proračuna EU za privabljanje ostalih investitorjev).


InvestEU bodo sestavljali sklad InvestEU, svetovalno vozlišče InvestEU in portal InvestEU. (več informacij).