Poslanci zavračajo odvisnost financiranja regij v EU od makroekonomskih pogojenosti  

Sporočilo za javnost 
 
 

Parlament je sprejel poenostavljena pravila za naložbe v obdobju 2021–2027 v regijah EU in nasprotoval načelu odvisnosti financiranja regij od izpolnjevanja nacionalnih gospodarskih ciljev.

Nova pravila so bila sprejeta v sredo z 460 glasovi za, 170 proti in 47 vzdržanimi. Splošna pravila, ki urejajo izdatke EU na področjih regionalne, kohezijske in socialne politike za obdobje 2021–2027, so ključna za naložbe v regije in skupnosti EU s poudarkom na povečani podpori manj razvitim regijam.


Ravni financiranja


Evropski poslanci verjamejo, da je treba sedanjo raven financiranja v višini 378,1 milijarde evra (cene iz leta 2018), v obdobju 2021–2027 ohraniti. Manj razvite regije bodo še naprej prejemale znatno podporo EU tako, da bo stopnja sofinanciranja do 85 % (v primerjavi s 70 %, kot je predlagala Komisija) in 61,6 % deleža v okviru skladov za regionalnih razvoj, kohezijo in socialo.


Stopnja sofinanciranja za regije v prehodu in bolj razvite regije je bila povečana na 65 % oziroma 50 %. 1,6 milijarde evra (0,4 %) bi bilo treba nameniti za dodatno financiranje najbolj oddaljenih regij.


Splošna načela


Skupna pravila so zdaj bolj v skladu s splošnimi cilji politike EU, kot so:


  • Povečanje konkurenčnosti in krepitev malih in srednjih podjetij
  • Določanje prednostnih ukrepov za energetsko ponudbo in povpraševanje
  • Varstvo in izboljšanje kakovosti okolja in boj proti podnebnim spremembam
  • Spodbujanje pametne in trajnostne mobilnosti
  • Spoštovanje temeljnih pravic, zagotavljanje enakosti spolov in preprečevanje kakršnihkoli oblik diskriminacije

Izjave


Soporočevalka Costanze Krehl (S&D, Nemčija) je dejala: »Parlament v celoti podpira poenostavitev načel in vključuje vse partnerje, vključene v kohezijska sredstva EU, s sporazumi o partnerstvu. Vendar pa bi povezovanje financiranja regij EU z makroekonomskimi pogojenostmi, kot je predlagala Komisija, pomenilo neupravičeno kaznovanje regionalnih organov za odločitve nacionalnih vlad. Parlament je zato te določbe zavrnil.«


Soporočevalec Andrej Novakov (EPP, Bolgarija) je poudaril, da »imajo vsi koristi od kohezijske politike EU, ker nas povezuje. Obstaja samo ena kategorija Evropejcev: neto zmagovalci. Veseli smo, da smo ostali v okviru tesne časovnice za sprejem zakonodaje in da smo zdaj pripravljeni takoj začeti pogajanja s Svetom«.


Franc Bogovič (SLS/EPP):

»Kohezijska politika uresničuje princip solidarnosti v Evropi in je vezivo EU. Z njo gradimo avtoceste, železnice, vodovode, preko te politike vsak spozna dobrobiti EU. Veseli me, da smo v Evropskem parlamentu uspeli povečati sredstva nazaj na prejšnjo raven. V trialogu bo treba delati na večji poenostavitvi te politike, kajti zapletena evropska politika je velik problem za države članice. Slednje pa morajo poskrbeti, da bodo usposobljene tako na državni, kot tudi regijski in občinski ravni, da ne bo prihajalo do zaostajanja in počasnega izplačevanja teh sredstev.«


Naslednji koraki


Parlament je pripravljen na začetek pogajanj s Svetom EU.


Ozadje


Skupne določbe se bodo izvajale pri Evropskem skladu za regionalni razvoj, Socialnem skladu (ESS+), Kohezijskem skladu, Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, določajo pa tudi finančna pravila za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in instrumente za upravljanje meja in vizumov za obdobje 2021–2027. Omenjena sredstva predstavljajo približno tretjino celotnega proračuna EU.