Trg za električno energijo bo čistejši in prijaznejši do potrošnikov 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Potrošniki bodo dobili pametne merilce za električno energijo, dinamično oblikovanje cen in možnost hitrejše zamenjave ponudnika 
  • Državno pomoč za elektrarne na premog je treba postopno odpraviti 
  • Novi ukrepi EU za preprečitev izpadov električne energije 

Parlament je v torek potrdil nova pravila za vzpostavitev vseevropskega trga za električno energijo, ki bo čistejši, konkurenčnejši in bolje pripravljen za obvladanje tveganj.

Evropski poslanci so sprejeli štiri nove zakone, ki so bili neuradno dogovorjeni z ministri držav članic že leta 2018. S tem so sklenili paket čiste energije za vse Evropejce.


Uredba o notranjem trgu za električno energijo je bila sprejeta s 544 glasovi za, 76 proti in 40 vzdržanimi glasovi. Direktiva o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo je bila sprejeta s 551 glasovi za, 72 proti in 37 vzdržanimi glasovi.


Boljša ponudba za potrošnike


Potrošniki bodo z novimi pravili pridobili številne ugodnosti, saj bodo lahko dostopali do pametnih merilcev električne energije, dinamičnih oblikovanj cen in možnosti zamenjave ponudnika v treh tednih brez nastalih stroškov (in do 24 ur do leta 2026).


Energetska revščina in uravnavanje cen


Države članice bodo lahko začasno uravnavale cene električne energije za pomoč in zaščito revnih in bolj ranljivih gospodinjstev. Ne glede na to bi moral biti sistem socialne varnosti glavno sredstvo pri reševanju energetske revščine.


Povečanje čezmejnega pretoka električne energije


Eden od glavnih ciljev nove ureditve je dovoliti prost pretok 70 % trgovinskih zmožnosti in tako poenostaviti trgovanje z obnovljivo električno energijo preko meja in hkrati podpreti zavezujoč cilj EU, da do leta 2030 dosežemo 32 % obnovljivost električne energije.


Postopna ukinitev državne pomoči za premog


Sedanja pravila EU dovoljujejo nacionalnim organom plačevanje termoelektrarnam na premog za pripravljenost v omejenem časovnem obdobju, če obstaja povečano povpraševanje, imenovano tudi mehanizem zmogljivosti. Nova pravila bodo uvedla strožje omejitve za države članice pri subvencioniranju elektrarn in s tem preprečile elektrarnam na premog, ki najbolj onesnažujejo okolje, prejemanje državne pomoči. Ukrep bo veljal za vse nove in obstoječe elektrarne od dneva začetka veljavnosti uredbe do leta 2025. Nova pravila ne bodo vplivala na pogodbe o zmogljivostih, sklenjene pred 31. decembrom 2019.


Po glasovanju je poročevalec o notranjem trgu za električno energijo Jerzy Buzek (EPP, Poljska) dejal: »Reforma EU trga za električno energijo bi morala povečati konkurenčnost EU v svetu in podpreti prehod na čistejšo električno energijo. Potrošnikom daje več moči in varuje revne. Je dobra za okolje in dobra za denarnico.«


Podrobnejše informacije o novih pravilih trga za električno energijo so po dogovoru z državami članicami v sporočilih za javnost.


Novi ukrepi EU za preprečitev izpadov električne energije


Nov zakon o pripravi elektroenergetskega sektorja za obvladovanje tveganj je bil sprejet s 569 glasovi za, 61 proti in 34 vzdržanimi glasovi. Ukrepi zagotavljajo boljšo zaščito evropskih državljanov pred nenadnim pomanjkanjem električne energije zaradi izpada elektrike. Države članice bodo zavezane k pripraviti nacionalnega načrta za oceno tveganja primanjkljajev in k sodelovanju na regionalni ravni. Države članice, ki so prejemnice pomoči drugih držav članic, bodo morale nositi vse stroške, povezane s tem.


Po glasovanju je poročevalec o pripravljenosti za tveganja Flavio Zanonato (S&D, Italija) dejal: »Ta sporazum vzpostavlja solidarnost kot hrbtenico upravljanja s tveganji za elektriko, tako da v prihodnosti nihče ne bo ostal sam pri spopadu s hladnim urokom in z nenadnimi prekinitvami električne energije.«


Podrobnejše informacije o novih pravilih trga za električno energijo so po dogovoru z državami članicami v sporočilih za javnost.


Boljša ureditev trga z električno energijo


Za boljšo uravnavo EU trga za električno energijo so bila spremenjena pravila o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), ki bo zadolžena za več nalog in pooblastil. Sporazum o ACER je bil sprejet s 558 glasovi za, 75 glasovi proti in 31 vzdržanimi glasovi.


Po glasovanju je poročevalec o agenciji ACER Morten Helveg Petersen (ALDE, Danska) dejal: »Z reformo ACER sprejemamo pomembne korake k bolj odprtemu in bolj reguliranemu trgu električne energije. To bo koristilo našemu podnebju, potrošnikom in gospodarstvu na splošno.«


Podrobnejše informacije o novih pravilih trga za električno energijo so po dogovoru z državami članicami v sporočilih za javnost.


Naslednji koraki


Pred začetkom veljavnosti sporazumom bodo morali biti uradno potrjeni in objavljeni v uradnem listu.