Evropski parlament izvolil 14 podpredsednikov 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
A member of the Parliament casting his vote to elect the Vice-Presidents of the EP  

Evropski parlament je v sredo v treh krogih za dve in polletni mandat izvolil 14 podpredsednikov.

V prvem krogu je bilo izvoljenih 11 podpredsednikov, 2 v drugem in eden z relativno večino glasov v tretjem.


Novi podpredsedniki, ki prihajajo iz šestih političnih skupin in iz desetih držav članic, so postali (glede na vrstni red izvolitve):1.

Mairead McGUINNESS (EPP, Irska)

618 glasov, 1. krog

2.

Pedro SILVA PEREIRA (S&D, Portugalska)

556 glasov, 1. krog

3.

Rainer WIELAND (EPP, Nemčija)

516 glasov, 1. krog

4.

Katarina BARLEY (S&D, Nemčija)

516 glasov, 1. krog

5.

Othmar KARAS (EPP, Avstrija)

477 glasov, 1. krog

6.

Ewa Bożena KOPACZ (EPP, Poljska)

461 glasov, 1. krog

7.

Klara DOBREV (S&D, Madžarska)

402 glasova, 1. krog

8.

Dita CHARANZOVÁ (Obnovimo Evropo, Češka)

395 glasov, 1. krog

9.

Nicola BEER (Obnovimo Evropo, Nemčija)

363 glasov, 1. krog

10.

Lívia JÁRÓKA (EPP, Madžarska)

349 glasov, 1. krog

11.

Heidi HAUTALA (Zeleni, Finska)

336 glasov, 1. krog

12.

Marcel KOLAJA (Zeleni, Češka)

426 glasov, 2. krog

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, Grčija)

401 glas, 2. krog

14.

Fabio Massimo CASTALDO (NI, Italija)

248 glasov, 3. krog


Volilna pravila


Nominacije potekajo po enakih pravilih kot za predsednika Evropskega parlamenta (15. člen Poslovnika Evropskega parlamenta). Podpredsedniki so izvoljeni z enim samim glasovanjem. Za izvoljene so po številčnem zaporedju dobljenih glasov razglašeni tisti kandidati, vendar največ 14, ki so pri prvem glasovanju dobili absolutno večino oddanih glasov. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih sedežev, se zaradi zapolnitve preostalih sedežev pod enakimi pogoji opravi drugo glasovanje. Če je potrebno tretje glasovanje, za izvolitev na preostale sedeže zadostuje navadna večina (17. člen). Prednostni vrstni red podpredsednikov določa zaporedje, po katerem so bili izvoljeni, oziroma starost, če je bil izid neodločen. Če je izid glasovanja neodločen, se za izvoljene razglasijo najstarejši kandidati. Če so podpredsedniki izvoljeni s ploskanjem, se njihov prednostni vrstni red določi s tajnim glasovanjem.


Vloga podpredsednikov


Podpredsedniki po potrebi nadomeščajo predsednika in lahko vodijo plenarna zasedanja. Hkrati so člani predsedstva Evropskega parlamenta, ki določa pravila za nemoteno delovanje Parlamenta. Predsedstvo med drugim pripravi osnutek proračuna Parlamenta ter odloča o administrativnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah.