Naložbeni proračun Unije za 2020: Spodbuda za podnebje  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
Vetrni park Golice, Poljska, sofinanciran iz proračuna EU - Adam Berry/ European Commission  
  • Poslanci so k predlogu Komisije dodali več kot 2 milijardi evrov za zaščito podnebja 
  • • Proračun za leto 2020 bi moral biti ‘’most k prihodnosti Evrope’’, namenjen ustvarjanju delovnih mest, raziskavam in podpori mladim  
  • Pogajanja s Svetom EU bodo potekala novembra 

Poslanci so v sredo sprejeli stališče o proračunu Unije za leto 2020, pri čemer so poudarili, da mora proračun vzpostaviti ''močno izhodišče za uvedbo nove generacije programov EU''.

Evropski parlament v osnutku svoje resolucije poudarja, da je proračun Unije za leto 2020 “zadnja priložnost, da se EU približa izpolnitvi političnih obveznosti, ki si jih je zastavila za to obdobje, vključno z uresničitvijo podnebnih ciljev”. Naložbeni proračun bi moral postaviti temelje za dolgoročni proračun EU med leti 2021 in 2027, tako imenovan večletni finančni okvir.

Poslanci in poslanke so povečali obseg proračunskega predloga Evropske komisije, tako da so skupno dodali več kot 2 milijardi evrov za zaščito podnebja. Poleg tega so povečali sredstva za pobudo zaposlovanja mladih in za program Erasmus+. Hkrati so dodatno podprli prioritete Evropskega parlamenta na področjih, kot so financiranje malih in srednje velikih podjetij, raziskave, digitalizacija, migracije ter zunanja politika vključno z razvojno in humanitarno pomočjo.

Evropski parlament je tako glasoval o predlogu proračuna, ki znaša skoraj 171 milijard evrov v obveznostih (gre za znesek, ki ga EU predvidi za vlaganja 2020 ali v letih po tem, saj projekti in programi tečejo več let), kar predstavlja okoli 2,7 milijarde evrov več glede na osnutek proračuna Evropske komisije. Obseg predlaganih dejanskih izplačil (gre za sredstva, ki bodo dejansko porabljena v letu 2020), pa znaša 159 milijard evrov.

 Izjava

 Generalno poročevalka za proračun EU za leto 2020 (Oddelek Komisije), Monika Hohlmeier (EPP, Nemčija) je dejala: “Današnje glasovanje o Proračunu za leto 2020 na odločenost Parlamenta in skupno razumevanje političnih skupin: ambiciozni cilji za zaščito podnebja in okolja gredo lahko z roko v roki s programi, ki ustvarjajo nova delovna mesta, podpirajo evropske raziskovalne in razvojne instrumente in krepijo konkurenčnost. Poslanke in poslanci so dodatno potrdili našo obvezo za povečanje sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, za program izmenjav Erasmus+ inza DiscoverEU, zelo uspešen projekt, ki 18-letnikom zagotovi karte za vlak Interrail, in jim tako ponudi možnost raziskovanja Evrope brez meja”.

Naslednji koraki

Glasovanje omogoča začetek tritedenskih spravnih pogovorov s Svetom EU, cilj teh pa je doseči dogovor med obema ustanovama pravočasno, tako da bo Evropski parlament lahko izglasoval proračun za leto 2020, predsednik Parlamenta pa ga bo podpisal med drugim novembrskim plenarnim zasedanjem od 25. do 28. novembra. Če dogovora ne bo, mora Komisija predložiti nov osnutek proračuna.

 Intervju z generalno poročevalko za proračun EU za leto 2020 (Oddelek Komisije), Moniko Hohlmeier (EPP, Nemčija) si lahko preberete tukaj. Informativna predstavitev pa je na voljo tukaj.

Ozadje

Okoli 93 % proračuna EU gre za financiranje konkretnih aktivnosti v državah članicah EU in po svetu. Proračun je namenjen državljanom, regijam, mestom, kmetom, raziskovalcem, študentom, nevladnim organizacijam in podjetjem.

Proračun EU je edinstven. V nasprotju z državnimi proračuni, ki so večinoma namenjeni financiranju javnih storitev ter sistemov za socialno varnost, je proračun EU primarno naložbeni proračun, ki v nasprotju z državnimi proračuni ne sme beležiti primanjkljaja.