Potrjen proračun EU 2020: Več naložb za podnebje, delovna mesta ter mlade 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Dodatno več kot 500 milijonov evrov za podnebne ukrepe  
  • Podpora za mlade: krepitev Erasmusa+ in boja proti brezposelnosti mladih 
  • Zadnji letni proračun v okviru tekočega večletnega finančnega okvira 2014-2020 

Poslanke in poslanci so v proračunu EU za prihodnje leto zagotovili več podpore za zaščito podnebja, spodbujanje raziskav, infrastrukture ter za pomoč mladim.

Parlament je za svoje prednostne naloge skupno zagotovil dodatnih 850 milijonov evrov.


  • Več kot pol milijarde evrov več za izdatke, povezane s podnebnimi ukrepi;
  • 302 milijona evrov več za raziskovalne projekte;
  • 133 milijonov evrov več za infrastrukture projekte (Instrument za povezovanje Evrope)
  • Dodatnih 50 milijonov evrov za program Erasmus+ ter dodatnih 28,3 milijona evrov za Pobudo za zaposlovanje mladih (z dodatnimi 50 milijoni evrov v letu 2020, če bo to potrebno);

Celoten obseg obveznosti za leto 2020 znaša 168,7 milijarde evrov (1,5-odstotno povečanje glede na letošnje leto); plačil pa 153,6 milijarde evrov (+3.4% glede na leto 2019).


Svet EU je dogovor z Evropski parlamentom formalno potrdil 25. novembra, Parliament pa ga je potrdil v sredo s 543 glasovi za, 136 proti in 23 vzdržanimi. Nato ga je podpisal predsednik Parlamenta David Sassoli.


Podrobnosti dogovora med Svetom EU in Parlamentom z dne 18. novembra lahko najdete tukaj. Podrobnejše informacije so na voljo tukaj.


Izjave


Člani pogajalske skupine Evropskega parlamenta so med plenarno razpravo povedali:


Johan Van Overtveldt (ECR, Belgija), predsednik odbora za proračun: “To je močan, odgovoren in v prihodnost usmerjen proračun. Imeti moramo dovolj poguma, da bomo v tej smeri delovali tudi v prihodnje. Zavzeti se moramo za takšen dolgoročni proračun za obdobje 2021-2027, ki bo resnično in jasno upošteval potrebe naših državljanov. Proračun, ki se osredotoča na inovacije, konkurenčnost, podnebne spremembe, infrastrukturo, varnost ter upravljanje z migracijami – vse to so področja, na katerih lahko Evropa absolutno ponudi dodano vrednost v primerjavi z ukrepi na nacionalni ravni.”


Monika Hohlmeier (EPP, Nemčija), glavna poročevalka (sekcija Komisije za proračun): “850 milijonov evrov več za spopadanje s podnebnimi spremembami, zlasti na področjih raziskav in inovacij, za mlade in za digitalizacijo. Dosegli smo odličen dogovor, ki omogoča ustvarjanje delovnih mest ter povečuje konkurenčnost Evropske unije. Uspeli smo zagotoviti dodatna sredstva za zaščito podnebja v višini 504 milijonov evrov, prav tako smo zagotovili, da bo v prihodnjem letu več kot 21% porabe namenjene ukrepom, povezanim s podnebnimi izzivi. To je več od 20-odstotnega cilja EU.”


Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Španija), poročevalka za ostale sekcije: ”To je zelo pozitiven dogovor za Evropsko unijo. A še vedno smo zelo daleč od obsega proračuna v višini 1,3% BND, ki ga zahtevamo za dolgoročno finančni okvir za obdobje 2021-2027; daleč od ambicioznega proračuna, ki bi lahko bil prelomnica v boju proti podnebnim spremembam ter neenakosti.”


Ozadje


Plačila se nanašajo na zneske, ki bodo dejansko plačani v tekočem letu proračuna, tj. v letu 2020. Obveznosti pa predstavljajo celotno vrednost projekta oziroma programa, sredstva pa je moč porabiti v več letih.


Evropski parlament in Svet EU sta imela potem, ko sta 18. novembra dosegla neformalni dogovor o proračunu, na voljo 14 dni za potrditev skupnega besedila. Potem ko sta ga potrdili obe instituciji, je proračun podpisal predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.