Podnebne spremembe bi morale biti prva prioriteta Parlamenta, menijo državljani 

Sporočilo za javnost 
 
 
Eurobarometer 2019 on Climate change  
  • Državljani so v javnomnenjski anketi Eurobarometer prvič menili, da bi morale biti glavna prioriteta Evropskega parlamenta podnebne spremembe 
  • Šest od desetih Evropejcev meni, da imajo protesti mladih neposreden vpliv na politiko 
  • President Evropskega parlamenta David Sassoli se bo udeležil konference ZN COP25 v Madridu 

Boj proti podnebnim spremembam bi moral biti prva prioriteta Parlamenta, razkriva raziskava Eurobarometer; podnebni protesti mladih imajo neposreden vpliv na politiko.

“Boj proti podnebnim spremembam ter ohranjanje našega okolja, oceanov in biodiverzitete” bi morala biti najpomembnejša prednostna naloga Evropskega parlamenta, so v najnovejši javnomnenjski raziskavi Eurobarometer, ki jo je naročil Parlament, opravljena pa je bila oktobra letos, menili sodelujoči v anketi. Podnebne spremembe so bile sicer že eden glavnih razlogov za udeležbo na majskih evropskih volitvah, zlasti za mlade. Zdaj pa so evropski državljani prvič postavili podnebne spremembe na vrh prednostnih nalog.


Kot je pokazala raziskava, je na ravni EU takšnega mnenja 32% Evropejcev. Boj proti podnebnim spremembam ter ohranjanje okolja so na prvo mesto prioritet Parlamenta postavili vprašani v 11 državah članicah, zlasti na Švedskem (62%), Danskem (50%) ter na Nizozemskem (46%). Sodelujoči v raziskavi v Sloveniji so sicer to tematiko uvrstili na tretje mesto (24%); pred njo so umestili boj proti revščini in socialni izključenosti (36%) ter boj proti brezposelnosti mladih in prizadevanja za polno zaposlenost v vseh državah EU (32%).


Na vprašanje, kateri okolijski izziv je največji, je večina Evropejcev (52%) odgovorila, da so to podnebne spremembe, sledijo onesnaženje zraka (35%), onesnaženje morij (31%), krčenje gozdov ter naraščajoče količine odpadkov (oboje 28%). Prav slednje, torej vse več odpadkov, so kot največji izziv opredelili sodelujoči anketiranci v Sloveniji (42%), sledijo podnebne spremembe (37%) ter onesnaževanje zraka (36%).


Predsednik Parlamenta David Maria Sassoli, (S&D, IT), se bo v ponedeljek, 2. decembra, v Madridu udeležil odprtja podnebne konference ZN COP25. Ob tem je dejal: “Ta raziskava zelo jasno kaže, da Evropejci od EU pričakujejo ukrepanje na področju boja proti podnebnim spremembam. Ravno včeraj je Evropski parlament v Strasbourgu sprejel resolucijo, s katero je razglasil podnebne in okolijske izredne razmere v Evropi in po svetu. Poslušamo naše državljane in poudarjamo potrebo po prehodu z besed na dejanja”.


Protesti pod vodstvom mladih prinašajo spremembe


V zadnjem letu so protesti pod vodstvom mladih mobilizirali milijone ljudi v EU in po svetu. Kot je še pokazala raziskava Eurobarometer, je skoraj vsak šesti (59%) od desetih evropskih državljanov prepričan, da so imeli ti protesti neposreden vpliv na politiko tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Irci (74%), Švedi (71%) ter Ciprčani (70%) so v največji meri prepričani, da bodo protesti pripeljali do političnih ukrepov na ravni EU, najmanj prepričani o tem so Čehi (42%), v Sloveniji pa je takšnega mnenja 50% odstotkov vprašanih.


Ozadje


Javnomnenjska raziskava Eurobarometer že od leta 1973 meri razpoloženje, mnenja ter pričakovanja evropskih državljanov v zvezi z EU. Podatke za to raziskavo je zbral Kantar, potekala je med 8. in 22. oktobrom 2019 v vseh 28 državah članicah EU. V njej je v osebnih intervjujih skupno sodelovalo 27.607 anketirancev, starejših od 15 let. V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 1.030 posameznikov. Celotna javnomnenjska raziskava bo objavljena 10. decembra 2019.