Parlament podpira Evropski zeleni dogovor in še ambicioznejše cilje 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Evropski poslanci pozdravljajo načrt EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna 
  • Za to je potreben višji cilj zmanjšanja izpustov do leta 2030 v višini 55% 
  • Podpira ambiciozen načrt trajnostnih naložb za izpolnitev ciljev Evropskega zelenega dogovora 
Vlaganja v obnovljivo energijo, s katerimi bi dosegli podnebno nevtralnost, bi ustvarila nova delovna mesta  

Poslanci podpirajo Evropski zeleni dogovor in hkrati izpostavljajo izzive, vključno z zagotavljanjem pravičnega in vključujočega prehoda ter potrebo po ambicioznih vmesnih ciljih.

Parlament je v sredo sprejel svoje stališče o Evropskem zelenem dogovoru, ki ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila na plenarni razpravi decembra. Poslanci pozdravljajo Evropski zeleni dogovor in podpirajo ambiciozen načrt trajnostnih naložb, s katerim bi pomagali zapreti naložbeno vrzel. Prav tako pozivajo k ustreznemu financiranju mehanizma za pravičen prehod.


Pospešite zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov


Parlament želi, da bi prihajajoči podnebni zakon vključeval višje ambicije glede cilja EU za zmanjšanje izpustov leta 2030 (55% leta 2030 v primerjavi z letom 1990, namesto "vsaj 50% do 55%", kot je predlagala Komisija). Poslanke in poslanci menijo, da bi morala EU te cilje sprejeti pred začetkom konference ZN o podnebnih spremembah, ki bo novembra. Želijo si tudi vmesnega cilja do leta 2040, s katerim bi zagotovili, da bo EU leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost.


Da bi preprečili uhajanje ogljika zaradi razlik v podnebnih ambicijah po vsem svetu, Parlament poziva k mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili WTO. (16)


Poslanje in poslanci prav tako poudarjajo, da bodo spremenili vse zakonodajne predloge za izpolnitev ciljev Evropskega zelenega dogovora. Kot dodajajo, morajo biti do junija 2021 nared zakonodajni predlogi, ki bodo vsebovali višje cilje glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov vključno z zavezujočimi nacionalnimi cilji za vsako državo članico glede slednjih, kot tudi ostali zakonodajni predlogi s področja boja proti podnebnim spremembam in energetike.


Resolucija je bila sprejeta s 482 glasovi za, 136 proti, 95 pa se jih je vzdržalo.

Izjava

“Parlament je z veliko večino podprl predlog Komisije o Evropskem zelenem dogovoru in pozdravlja dejstvo, da bo med vsemi politikami EU in cilji zelenega dogovora obstajala konsistentnost. Kmetijstvo, trgovina in gospodarsko upravljanje, kot tudi druge politike je treba obravnavati in analizirati v kontekstu Evropskega zelenega dogovora”, je poudaril predsednik odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano Pascal Canfin (RE, FR).