Stanje pravne države na Poljskem in Madžarskem se slabša 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Potrebna so bolj redna in strukturirana zaslišanja, ki naj jim sledijo konkretna priporočila  
  • Parlament želi biti formalno vključen v zaslišanja z nacionalnimi oblastmi 
  • Poziv k oblikovanju stalnega mehanizma EU na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic  

Razprava EU s Poljsko in Madžarsko še ni prinesla prilagoditve teh dveh držav temeljnim vrednotam EU, je danes opozoril Evropski parlament.

V resoluciji, ki je bila danes sprejeta s glasovi 446 za, 178 proti in 41 vzdržanimi, poslanke in poslanci ugotavljajo, da poročila Evropske komisije, Združenih narodov, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope nakazujejo, da "se je položaj tako na Poljskem kot tudi na Madžarskem po sprožitvi 7. člena Pogodbe o EU poslabšal."


Kot poudarja Parlament, zaslišanja, ki jih skladno s 7. členom organizira Svet EU, niso niti redna niti strukturirana, zato poziva Svet, naj na obe državi naslovi konkretna priporočila vključno s časovnimi roki, s čimer bo zagotovil spoštovanje zakonodaje EU.


“Dejstvo, da Svet ni uspel učinkovito uporabiti 7. člena dodatno spodkopava celovitost skupnih evropskih vrednot, medsebojno zaupanje ter verodostojnost EU kot celote”, opozarjajo poslanke in poslanci.


Besedilo prav tako poziva Evropsko komisijo k uporabi vseh orodij, ki jih ima na razpolago, za preprečitev kršenja skupnih vrednot, kot so hitri postopki za ugotavljanje kršitev evropske zakonodaje ter predlogi začasnih ukrepov pred Sodiščem EU.


Vloga Parlamenta v zaslišanjih po 7. členu


Poslanke in poslanci se pritožujejo, da na zaslišanjih niso smeli sodelovati, čeprav je bil Parlament tisti, ki je sprožil postopek na podlagi 7. člena. Vztrajajo, da bi moral imeti Parlament možnost, da Svetu EU uradno predstavi svoj obrazloženi predlog.


Mehanizem EU na področju demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic


Resolucija še poudarja “neposredno potrebo” po mehanizmu EU na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic, kakršnega predlaga Parlament. Šlo bi za redni letni neodvisni pregled, ki na podlagi enakih kriterijev ocenil skladnost vseh držav članic z vrednotami, določenimi v 2. členu Pogodbe o EU.

Ozadje


Septembra 2018 je Parlament od Sveta EU zahteval ukrepanje, da madžarskim oblastem prepreči kršitev temeljnih vrednot EU. Poslanci in poslanke so bili v glavnem zaskrbljeni zaradi neodvisnosti sodstva, svobode izražanja, korupcije, pravic manjšin in položaja migrantov ter beguncev.


V primeru Poljske je Evropska komisija decembra 2017 zahtevala ukrepanje EU zaradi zaznanih groženj neodvisnosti sodstva. Evropski parlament se je v resoluciji, sprejeti marca 2018, s Komisijo strinjal o tveganjih za vladavino prava na Poljskem.


V skladu s 7. členom Pogodbe o EU lahko Svet na podlagi teh zahtev ugotovi, da obstaja nevarnost resne kršitve vrednot EU v omenjenih državah. To bi lahko sčasoma privedlo do sankcij, kot je na primer odvzem glasovalnih pravic v Svetu EU


Ministri EU so se septembra 2019 in decembra 2019 udeležili dveh zaslišanj z madžarsko vlado, medtem ko so se poljske oblasti pred Svetom EU zagovarjale trikrat med junijem in decembrom 2018.