Izjava predsednika odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine Juana Fernanda Lópeza Aguilarja (S&D, Španija)

Izjava predsednika odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine Juana Fernanda Lópeza Aguilarja (S&D, Španija) o vnovični vzpostavitvi mejnega nadzora na nekaterih notranjih mejah schengenskega prostora zaradi izbruha novega koronavirusa.

“V zadnjih dneh je več držav članic Evropske unije uvedlo mejni nadzor na svojih notranji mejah v okviru schengenskega prostora ali pa celo zaprlo te meje za določene kategorije ljudi, medtem ko nekatere članice razmišljajo o podobnih ukrepih.


Kot predsednik odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve se sicer povsem strinjam s potrebo po javnih ukrepih za omejevanje socialnih stikov, s katerimi bi upočasnili širjenje koronavirusa, toda hkrati pozivam države članice, naj ukrepajo skladno z načeloma sorazmernosti in še zlasti solidarnosti med državami članicami, pa tudi skladno z načelom nediskriminacije ter schengenskimi pravili. Ključno je, da pri izvajanju ukrepov ne pride do diskriminacije med državljani EU.


Le z usklajenim pristopom in ne z akcijami, ki se jih lotevajo posamične članice EU, bomo lahko uspešni pri spopadanju z izzivi, ki so pred nami.


Odbor za državljanske svoboščine podrobno spremlja razmere in pričakuje, da bodo Evropska komisija in hrvaško predsedstvo Sveta EU kot tudi države članice zaščitile vse prednosti schengenskega območja.”


Ozadje


Uredba (EU) 2016/399 o zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) eksplicitno navaja, da je grožnja javnemu zdravju ena od podlag za zavrnitev vstopa na zunanjih mejah schengenskega območja, vendar pa ne omogoča možnosti začasne ponovne vzpostavitve mejnega nadzora na notranjih mejah na podlagi javnozdravstvenih razlogov.