• Odbor za državljanske svoboščine je zaskrbljen glede širitve ukrepov v okviru razglasitve izrednih razmer in sprememb madžarskega kazenskega zakonika 
  • Komisija bi morala oceniti, ali so predlagani ukrepi skladni s temeljnimi vrednotami Evropske unije 
  • Vse države članice so odgovorne za spoštovanje in zaščito temeljnih svoboščin, pravne države in demokratičnih načel tudi v težkih časih 

Odbor za državljanske svoboščine poudarja, da mora vsak izredni ukrep, ki ga madžarska vlada sprejema v boju proti pandemiji COVID-19, spoštovati temeljne vrednote EU.

Predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španija) je v zvezi z dogajanjem na Madžarskem, kjer vlada skušala razširiti svoja izvršilna pooblastila v času, ko so v državi razglašene izredne razmere, povedal: “V imenu Odbora za državljanske svoboščine izražam zaskrbljenost zaradi namere madžarskega parlamenta o glasovanju o razširitvi odloka o izrednih razmerah in s tem povezanimi spremembami kazenskega zakonika. Zavedamo se, da morajo države članice v teh težkih časih sprejemati ukrepe za zaščito državljanov in javnega zdravja, vendar pa morajo ti ukrepi vedno zagotavljati zaščito temeljnih svoboščin, pravne države in demokratičnih načel.

V tem kontekstu pozivamo Komisijo naj presodi, ali predlagani ukrepi madžarske vlade ustrezajo vrednotam Evropske unije iz 2. člena Pogodbe o Evropski uniji. Prav tako jo pozivamo, da države članice opomni na njihovo odgovornost za zaščito in spoštovanje skupnih evropskih vrednost.”


Ozadje

Madžarska vlada je v ponedeljek, 23. marca, v parlament vložila predlog zakona, ki predvideva, da bi lahko vladala z odloki, pri čemer ne bi potrebovala potrditve parlamenta. Čeprav madžarsko zakonodajno telo predloga ni odobrilo, ga lahko vladajoča koalicija med strankama Fidesz in KDNP še vedno predloži parlamentu v glasovanje prihodnji torek, ko za sprejetje takšnega zakona ne bo več potrebna štiripetinska, temveč dvotretjinska večina.