Predsednik Parlamenta in voditelji političnih skupin so se dogovorili o sklicu izrednega plenarnega zasedanja, da bi nadaljevali parlamentarno delo glede ukrepov v boju proti pandemiji.

Predsednik Parlamenta in voditelji političnih skupin (konferenca predsednikov) so se danes sestali na seji na daljavo in se dogovorili, da bo izredno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta 16. in 17. aprila v Bruslju.

Na dnevnem redu bosta razprava s Svetom EU ter Evropsko komisijo in glasovanje o resoluciji glede usklajenih ukrepov EU v boju proti pandemiji COVID-19 in njenim posledicam. Evropski parlament je tudi pripravljen glasovati o vseh zakonodajnih ali proračunskih predlogih, ki jih bo pripravila Evropska komisija za obvladovanje trenutnih razmer.

Konferenca predsednikov je posodobila tudi koledar dejavnosti Evropskega parlamenta in dodala datume za sestanke organov, odborov in političnih skupin, ki bodo potekale na daljavo. Najdete ga lahko tukaj.

Vodje političnih skupin so izrazili tudi zaskrbljenost glede nujnih ukrepov, ki so bile pred kratkim sprejete na Madžarskem. Večina skupin je predsednika Sassolija pozvala, naj v pismu Evropski komisiji izrazi pomisleke, in jo zaprosi za oceno položaja. Prav tako naj Komisijo pozove k razmisleku o uporabi 7. člena Pogodbe o Evropske unije, ki zagotavlja, da evropske temeljne vrednote niso ogrožene.


Glasovanje na daljavo in zdravstveni ukrepi

Previdnostni ukrepi za omejitev širjenja COVID-19, ki jih je za svoje člane in zaposlene sprejel Evropski parlament, ne vplivajo na delo Parlamenta na prednostnih področjih. Osnovne dejavnosti so sicer zmanjšane, vendar ohranjene, s čimer je zagotovljena zakonodajna, proračunska in nadzorna funkcija Parlamenta.

Parlament bo omogočil sistem glasovanja na daljavo. Tako bo omogočeno osebno, individualno in svobodno glasovanje poslank in poslancev ob upoštevanju vseh ustreznih zdravstvenih ukrepov.