Parlament je sprejel obsežno reformo sektorja cestnega prometa 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Boljši delovni pogoji za voznike 
  • Jasna pravila o napotitvi voznikov 
  • Boljše ukrepanje zoper nezakonite prakse 
Nova pravila o cestnem prevozu blaga bodo zagotovila pravičnejšo konkurenco. - ©Adobe Stock/thomaslerchphoto  

Parlament je podprl revizijo pravil za izboljšanje delovnih pogojev za voznike in odpravo izkrivljanja konkurence v cestnem prevozu.

Poslanci so v sredo zvečer brez predlogov sprememb podprli vse tri pravne akte, ki so jih ministri držav članic sprejeli aprila 2020. Politični dogovor s Svetom je bil dosežen decembra 2019.


Spremenjena so pravila o napotitvi voznikov, času vožnje in počitka ter o izvrševanju pravil o kabotaži (tj. o prevozu blaga, ki ga v državi gostiteljici začasno opravljajo prevozniki iz druge države članice). Namen sprememb je ustaviti izkrivljanje konkurence v sektorju cestnega prometa ter zagotoviti boljše pogoje za počitek voznikov.


Boljši delovni pogoji za voznike

Nova pravila bodo zagotovila boljše možnosti počitka, vozniki pa bodo lahko tudi več časa preživeli doma. Prevozniki bodo morali svoje dejavnosti organizirati tako, da se bodo lahko vozniki v mednarodnem prevozu tovora redno vračali domov (vsake tri ali štiri tedne, odvisno od ureditve delovnega časa). Obvezni redni tedenski počitek ne sme biti opravljen v kabini tovornjaka. Če se ta počitek opravi stran od doma, mora prevoznik plačati stroške namestitve.

Bolj poštena konkurenca in boj proti nezakonitim praksam

S pomočjo tahografov se bo beležilo prečkanje mejnih prehodov, kar bo pomagalo preprečevati goljufije. Da bi omejili sistematsko kabotažo, bodo morala vozila po kabotaži počakati najmanj štiri dni, preden bodo smela znova opravljati kabotažo v isti državi.

Tudi s slamnatimi podjetji ne bo mogoče zaobiti pravil, saj bodo morali prevozniki dokazati, da v državi članici, kjer imajo sedež, dejansko opravljajo dejavnost. Po novih pravilih se bodo morali tovornjaki vsakih osem tednov vrniti v matični kraj prevoznega podjetja. Evropska pravila o prevozu bodo veljala tudi za lahka gospodarska vozila z maso nad 2,5 tone, ki bodo odslej prav tako morala biti opremljena s tahografi.


Jasna pravila o napotitvi voznikov in zagotavljanje enakega plačila

Z novimi pravili je določen jasen pravni okvir, ki bo odpravil razlike v nacionalnih pristopih in voznikom zagotovil pravično plačilo. Pravila o napotitvi voznikov bodo veljala za kabotažo in mednarodni prevoz, izvzeti pa bodo tranzit, dvostranski prevozi ter dvostranski prevozi z dvema dodatnima nakladanjema ali razkladanjema.


Naslednji koraki

Sprejeta pravila bodo začela veljati po objavi v Uradnem listu EU v naslednjih tednih.


Pravila o napotitvi se bodo začela uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti pravnega akta, pravila o času počitka, vključno z zahtevo o vračanju voznikov, pa 20 dni po objavi v Uradnem listu. Pravila o vračanju tovornjakov in druge spremembe pravil za dostop do trga se bodo začele uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti akta o dostopu do trga.