Parlament kot prvi o bodoči ureditvi na področju umetne inteligence v EU 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • iskanje ravnovesja med zaščito državljanov in spodbujanjem tehnološkega razvoja  
  • v prihodnost usmerjen sistem civilne odgovornosti za zaščito fizičnih oseb in podjetij 
  • učinkovit sistem intelektualne lastnine in zaščitni ukrepi za razvijalce 
Tehnologija umetne inteligence mora biti po meri človeka in pod njegovim nadzorom. ©AdobeStock/Scharfsinn86  

Poslanci so v torek sprejeli predloge, kako bi najbolje uredili področje umetne inteligence da bi se v Uniji spodbujale inovacije, utrdili etični standardi in okrepilo zaupanje v tehnologijo

Evropski parlament je ena prvih institucij, ki je izdala priporočila, kaj naj bi obsegali predpisi s področja umetne inteligence v zvezi z etiko, odgovornostjo in pravicami intelektualne lastnine. Evropska unija bo z uporabo teh priporočil lahko postala vodilna v svetu na področju razvoja umetne inteligence. Komisija bo zakonodajni predlog pripravila v začetku prihodnjega leta.

Etični okvir za umetno inteligenco

Iban Garcia del Blanco (S&D, Španija) v zakonodajni pobudi Evropsko komisijo poziva k oblikovanju novega pravnega okvira glede etičnih načel in pravnih obveznosti, ki jih je treba upoštevati pri razvijanju in uporabi umetne inteligence, robotike in sorodnih tehnologij v Evropski uniji, vključno s programsko opremo, algoritmi in podatki.

Pobuda je bila sprejeta s 559 glasovi za, 44 proti in 88 vzdržanimi glasovi.

Pri pripravi bodočih predpisov je treba upoštevati več temeljnih načel, med katerimi so umetna inteligenca, ki je osredotočena na človeka in jo je ustvaril človek, varnost, preglednost in odgovornost, zaščitni ukrepi proti pristranskosti in diskriminaciji, pravica do pravnega sredstva, družbena in okoljska odgovornost ter spoštovanje zasebnosti in varstvo podatkov.

Tehnologije umetne inteligence z visokim tveganjem, na primer tiste s sposobnostmi samoučenja, morajo biti oblikovane tako, da vedno dopuščajo človeški nadzor. Če bi uporaba določene funkcionalnosti pomenila resno kršitev etičnih načel in bi bila lahko nevarna, je treba sposobnosti samoučenja onemogočiti, ljudem pa omogočiti polni nadzor.

Odgovornost za škodo, ki jo povzroči umetna inteligenca

Axel Voss (PPE, Nemčija) v zakonodajni pobudi poziva k oblikovanju okvira civilne odgovornosti, usmerjenega v prihodnost, v skladu s katerim bi vso morebitno škodo zaradi umetne inteligence z visokim tveganjem prevzeli tisti, ki z njo upravljajo. Jasen pravni okvir bi podjetjem zagotavljal pravno varnost in tako spodbujal inovacije, hkrati pa odvračal od nevarnih dejavnosti in tako ščitil državljane in krepil njihovo zaupanje v tehnologije umetne inteligence.

Pravila bi morala veljati tako za fizično kot virtualno dejavnost umetne inteligence, ki povzroči poškodbo ali škodo v zvezi z življenjem, zdravjem, telesno nedotakljivostjo, lastnino ali znatno nematerialno škodo, ki povzroči preverljivo ekonomsko izgubo. Tehnologije umetne inteligence z visokim tveganjem so sicer še redke, a poslanci menijo, da bi morali imeti njihovi upravljavci zavarovanje, podobno tistemu za motorna vozila.

Zakonodajna pobuda je bila sprejeta s 626 glasovi za, 25 proti in 40 vzdržanimi glasovi.


Pravice intelektualne lastnine

Iz poročila Stéphana Séjournéja (Renew Europe, Francija) je razvidno, da je za vodilno vlogo Evropske unije na področju umetne inteligence potreben učinkovit sistem intelektualne lastnine in zaščitni ukrepi za patentni sistem Unije, ki bi varovali inovativne razvijalce, vendar ne na račun interesov človeških ustvarjalcev in etičnih načel Unije.

Poslanci menijo, da je pomembno razlikovati med človeškimi stvaritvami, ki jih podpira umetna inteligenca, in stvaritvami, ki jih umetna inteligenca ustvarja samostojno. Poudarjajo tudi, da umetna inteligenca ne bi smela imeti pravne osebnosti. Lastniki pravic intelektualne lastnine so zato lahko le ljudje. Besedilo obravnava tudi avtorske pravice, zbiranje podatkov, poslovne skrivnosti, uporabo algoritmov in globokih ponaredkov.

Poročilo je bilo sprejeto s 612 glasovi za, 25 proti in 40 vzdržanimi glasovi.