Parlament odobril 672,5 milijarde vreden Instrument za okrevanje in odpornost 

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Največji sklop v svežnju spodbud Naslednja generacija EU 
  • 672,5 milijard evrov nepovratnih sredstev in posojil za blažitev posledic pandemije 
  • Sredstva za ključna področja, kot so zeleni prehod, digitalna transformacija, pripravljenost na krize ter politike za otroke in mladino 
  • Spoštovanje pravne države in temeljnih vrednot predpogoj za dodelitev finančnih sredstev 
Instrument za okrevanje in odpornost bo pripomogel k modernizaciji gospodarstev EU.  

Evropski parlament je v torek odobril Instrument za okrevanje in odpornost, ki bo državam članicam pomagal pri odpravljanju posledic pandemije koronavirusa

Uredbo o ciljih, financiranju in pravilih za prejem sredstev iz instrumenta za okrevanje in kakovost je sprejel s 582 glasovi za, 40 proti in 69 vzdržanimi glasovi. Instrument predstavlja največji delež 750 milijard evrov vrednega svežnja za okrevanje Naslednja generacija EU.


Blaženje posledic pandemije


Za financiranje nacionalnih ukrepov za blažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije bo na voljo 672,5 milijard evrov nepovratnih sredstev in posojil. Iz instrumenta za okrevanje in odpornost se lahko financirajo tudi sorodni projekti, ki se izvajajo od 1. februarja 2020. Sredstva bodo na voljo tri leta, države članice pa lahko zaprosijo za do 13-odstotno predhodno financiranje svojih načrtov za okrevanje in odpornost.


Upravičenost do sredstev


Do financiranja so upravičeni nacionalni načrti za okrevanje in odpornost na ključnih področjih, kot so zeleni prehod in biotska raznovrstnost, digitalna preobrazba, gospodarska kohezija in konkurenčnost ter socialna in teritorialna kohezija. Sredstva lahko dobijo tudi načrti za pomoč podjetjem pri odzivu na krizo in politike za otroke in mladino, vključno z izobraževanjem ter pridobivanjem znanj in spretnosti.


Vsak nacionalni načrt mora podnebnim ukrepom nameniti najmanj 37 %, ukrepom na področju digitalizacije pa vsaj 20 % svojega proračuna. Načrti morajo imeti trajen vpliv na socialno področje in gospodarstvo. Vključevati morajo celovite reforme in zanesljiv sveženj naložb, hkrati pa ne smejo znatno škodovati okoljskim ciljem.


Uredba določa tudi, da bodo do sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost upravičene le države, ki spoštujejo pravno državo in temeljne vrednote Evropske unije.


Dialog in preglednost


Za nadzor nad izvajanjem instrumenta za okrevanje in odpornost je odgovorna Evropska komisija. Evropski parlament jo lahko vsaka dva meseca pozove, da na ustreznem parlamentarnem odboru poroča o razmerah na področju okrevanja Evropske unije, pa tudi o tem, kako uspešne so države članice pri izvajanju ciljev in mejnikov. Komisija bo državam članicam omogočila tudi dostop do celostnega sistema obveščanja in spremljanja, kjer bodo na voljo primerljivi podatki o porabi sredstev.


Izjave


Siegfried MUREŞAN (EPP, Romunija), član pogajalske skupine Evropskega parlamenta je v razpravi povedal :

„Današnje glasovanje bo omogočilo, da bo denar namenjen ljudem in regijam, ki jih je prizadela pandemija. Da pomoč za boj proti krizi in krepitev naših moči za premagovanje prihodnjih izzivov prihaja. Instrument za okrevanje in odpornost bo pripomogel k posodobitvi naših gospodarstev ter poskrbel, da bodo čistejša in okolju prijaznejša. Sprejeli smo pravila o porabi denarja, vendar so ta tudi dovolj prožna, da lahko izpolnijo različne potrebe v državah članicah. Ta denar se ne sme porabiti za običajne proračunske odhodke, temveč za naložbe in reforme.“


Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S & D, Španija), članica pogajalske skupine Evropskega parlamenta je povedala :

„ Instrument za okrevanje in odpornost je pravilen odziv na posledice virusa. Ima dva cilja: kratkoročno okrevanje s podpiranjem bruto nacionalnega dohodka (BND), naložb in gospodinjstev. Dolgoročno pa bo ta denar prinesel spremembe in napredek pri doseganju naših digitalnih in podnebnih ciljev. Zagotovili bomo, da bodo ukrepi ublažili revščino in brezposelnost ter upoštevali tudi razsežnost spola v tej krizi. Naši zdravstveni sistemi bodo postali tudi odpornejši.“


Dragoș PÎSLARU (Renew, Romunija), član pogajalske skupine Evropskega parlamenta je dejal:

„Usoda Evrope je v naših rokah. Naša dolžnost je, da našim mladim in otrokom, zagotovimo okrevanje in odpornost. Eden od šestih stebrov mehanizma za okrevanje in odpornost je namenjen zlasti njim, kar pomeni vlaganje v izobraževanje, reforme, ki jih upoštevajo, in prizadevanja za mlade, da bi jim pomagali pridobiti znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali. Ne želimo, da bi postali, t.i. „covid generacija“.


Naslednji koraki


Ko bo tudi Svet uradno odobril uredbo, bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU.