Konferenca o prihodnosti Evrope: nadaljevanje priprav  

Sporočilo za javnost 
 
 
Prihodnost je v tvojih rokah - naj se sliši tvoj glas na Konferenci o prihodnosti Evrope©PetriOeschger/Getty Images  

Izvršni odbor po uspešnem zagonu večjezične digitalne platforme nadaljuje s pripravami na uvodni dogodek, ki bo 9. maja.

Izvršni odbor je na svojem tretjem srečanju v četrtek, 22. aprila, potrdil osnutek programa dogodka, ki bo potekal na Dan Evrope. Prenos bo potekal v živo kot tudi na daljavo s sodelovanjem državljanov in nastopi predsednikov treh EU institucij.


Predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije so tudi potrdili poslovnik konference, v delu ki se nanaša na evropske državljanske forume ter na načela in obseg delovanja konference. Vsak forum bo imel 200 državljanov in bo vključeval najmanj po eno državljanko in državljana na državo članico. Državljani bodo za sodelovanje naključno izbrani, tako da bodo forumi odražali tako geografsko raznolikost EU, kot tudi glede na spol, starost, socialno-ekonomsko ozadje ter glede na raven izobrazbe. Mladi, stari od 16 do 25 let, bodo predstavljali tretjino sodelujočih na posameznem forumu.


Prav tako so izmenjali stališča glede pravilih za plenarna zasedanja, o katerih naj bi se dogovorili na naslednjem sestanku.


Sopredsedujoči odboru iz Evropskega parlamenta Guy Verhofstadt je dejal: “Pripravljamo podlago za čim več interakcij med dvema začetnima stebroma konference, platformo in državljanskimi forumi. Naslednji korak je oblikovanje plenarnega zasedanja, da bi tako zagotovili raznolikost mnenj v Evropi ter se seznanili z idejami in predlogi državljank in državljanov, saj je prav od tega odvisen uspeh konference.”


Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve in sopredsedujoča odboru v imenu Sveta EU Ana Paula Zacarias je povedala: “Raven udeležbe na digitalni platformi konference v zadnjih dneh je bila resnično impresivna. Državljanke in državljani so se odzvali našemu pozivu k sodelovanju in zdaj je čas, da naredimo korak naprej ter konferenco zaženemo."


Sopredsedujoča odboru iz Evropske komisije, podpredsednica, pristojna za demokracijo in demografijo, Dubravka Šuica, je dejala: „Cilj te konference je vključevanje in krepitev vloge državljanov. Ne glede na to, ali so naklonjeni Evropi ali skeptični, želimo od njih slišati, da bomo lahko odgovorili na njihove pomisleke.“”


Naslednji koraki


Naslednje srečanje izvršnega odbora bo ob robu uvodnega dogodka 9. maja v Strasbourgu.


Ozadje


Izvršni odbor konference sestavljajo predstavniki treh institucij EU (Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije), ki so v odboru enakopravno zastopani. Odbor nadzoruje delo, postopke in organizacijo konference. Predstavniki COSAC sodelujejo kot opazovalci na vseh sejah upravnega odbora. Kot opazovalci so povabljeni tudi predstavniki Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in socialni partnerji.


Večjezična digitalna platforma je popolnoma interaktivna: ljudje iz vseh držav članic se lahko medsebojno povezujejo ter razpravljajo o svojih predlogih v 24 uradnih jezikih EU. Ljudje iz različnih socialnih okolij so vabljeni, da sodelujejo na platformi ter tako sooblikujejo svojo prihodnost, kot tudi k njeni promociji na socialnih omrežjih pod oznako #PrihodnostJeTvoja.