Konferenca o prihodnosti Evrope: Naj se sliši tvoj glas! 

Sporočilo za javnost 
 
 
Poslovnik konference je bil sprejet 9. maja in določa sestavo plenarnega zasedanja ter delovne metode.  

Izvršni odbor je 9. maja odobril poslovnik, ki določa sestavo plenarnega zasedanja konference o prihodnosti Evrope in njeno delovanje.

Besedilo poslovnika, odobreno na dan Evrope, bo dopolnilo pravila o tem, kako lahko digitalna platforma, okroge mize in plenarna zasedanja oblikujejo predloge, želje in pomisleke državljanov v izvedljiva priporočila. S tem so dopolnjena pravila, ki so bila predhodno sprejeta v zvezi z delovnimi metodami izvršnega odbora in tistimi, ki se nanašajo na udeležbo državljanov.


Istega dne bo Evropski parlament v Strasbourgu gostil otvoritev konference o prihodnosti Evrope. Oglejte si jo tukaj.


Zagotavljanje upoštevanja prispevka državljanov


Na plenarnem zasedanju se bo sestalo 108 poslancev Evropskega parlamenta, 54 članov vlad (po dva iz vsake države članice) in trije člani Evropske komisije ter 108 predstavnikov nacionalnih parlamentov in državljanov. 108 državljanov bo sodelovalo tudi pri razpravi o zamislih državljanov, ki izhajajo iz okroglih miz in večjezične digitalne platforme: 80 predstavnikov iz evropskih okroglih miz, od katerih bo vsaj tretjina mlajših od 25 let, 27 pa iz nacionalnih okroglih miz ali dogodkov konference (po eden iz vsake države članice) ter predsednice Evropskega mladinskega foruma.


Sodelovalo bo tudi približno 18 predstavnikov Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter osem predstavnikov socialnih partnerjev in civilne družbe, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pa bo povabljen k razpravi o mednarodni vlogi EU. Povabljeni so lahko tudi predstavniki drugih ključnih deležnikov. Na plenarnem zasedanju konference bo zastopanost spolov uravnotežena.


Njihove izmenjave bodo strukturirane tematsko na podlagi priporočil iz okroglih miz državljanov in prispevkov, zbranih z večjezično digitalno platformo. Platforma je enotno mesto, kjer se zbirajo, analizirajo in objavljajo prispevki vseh dogodkov, povezanih s konferenco. Plenarno zasedanje bo svoje predloge pravočasno predložilo izvršnemu odboru, ki bo ob polnem sodelovanju in popolni preglednosti s plenarnim zasedanjem pripravil poročilo, ki bo objavljeno na večjezikovni digitalni platformi.


Končni izid konference bo predstavljen v poročilu skupnemu predsedstvu. Vse tri institucije bodo brez odlašanja preučile, kako učinkovito ukrepati na podlagi tega poročila, vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama.


Izjave

Sopredsednik izvršnega odbora konference Guy Verhofstadt je dejal: „Želimo ustvariti resničen zagon od spodaj navzgor. Konferenca bo veliko več kot le poslušanje, temveč način, kako bomo državljane resnično vključili v opredelitev naše skupne evropske prihodnosti. Položeni so temelji za digitalne in posvetovalne demokratične eksperimente, ki še nikoli niso bili preizkušeni na ravni EU. Zagotovili bomo, da bodo predlogi državljanov dobili politični odgovor. Danes je nov in vznemirljiv začetek.“


Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve in predsednica Sveta EU Ana Paula Zacarias je dejala: „Na poti iz Porta v Strasbourg sem se ob praznovanju dneva Evrope in začetku konference o prihodnosti Evrope spomnila na besede Maria Soaresa, ki je leta 1976 rekel: „Razmišljati o Evropi in njeni prihodnosti je stalna dolžnost vseh Evropejcev. Skupna prizadevanja, ki jih je treba nadaljevati s ponižnostjo v luči zgodovinskega pomena naših skupnih ciljev.“


Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: „Ta konferenca je nekaj novega za EU in je brez primerjave. Ustvarjamo prostor, v katerem lahko državljani skupaj z izvoljenimi predstavniki razpravljajo o prihodnosti Evrope. To še nikoli ni bilo preizkušeno, vendar smo prepričani, da bo to okrepilo tako Evropsko unijo kot našo predstavniško demokracijo. Za praznovanje tega datuma ni boljšega dne, kot je 9. maj.“


Naslednji koraki


Izvršni odbor bo kmalu določil datum prvega plenarnega zasedanja konference. Priprave na okrogle mize državljanov se nadaljujejo, število udeležencev in dogodkov na digitalni večjezični platformi konference pa se še naprej povečuje. Konference želi pritegniti k sodelovanju čimveč mladih, v teku so priprave za Evropsko prireditev za mlade, ki jo bo Evropski parlament organiziral v oktobru.