Vladavina prava: Parlament se pripravlja na vložitev tožbe proti Komisiji zaradi neukrepanja  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Vse večje tveganje za zlorabo proračuna EU v državah članicah  
  • Poslanke in poslanci Komisijo pozivajo, naj hitro ukrepa glede izvajanja uredbe o pogojenosti  
  • Parlament bo nemudoma začel s pripravami na morebitni sodni postopek  

Poslanci so predsedniku Evropskega parlamenta Davidu Sassoliju naročili, naj Komisijo pozove, naj najpozneje v dveh tednih izpolni svoje obveznosti iz uredbe o pogojenosti.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so v resoluciji, sprejeti v četrtek z 506 glasovi za, 150 proti in 28 vzdržanimi glasovi, opozorili, da novi instrument za zaščito proračuna EU velja od 1. januarja 2021 in se uporablja tudi za sredstva iz svežnja EU za okrevanje. Komisija pa kljub temu ni ukrepala v skladu z novimi pravili in ni spoštovala roka 1. junija, ki ga je Parlament določil v resoluciji z dne 25. marca, za dokončno oblikovanje smernic o uporabi uredbe o pogojenosti. Menijo, da je to "zadosten razlog za vložitev tožbe zoper Komisijo po 265. členu PDEU“.


Poslanke in poslanci poudarjajo, da se tveganje zlorabe evropskih sredstev povečuje, medtem ko vladavina prava v državah članicah nazaduje. Predsedniku Sassoliju so naročili, naj Komisijo pozove, da najpozneje v dveh tednih izpolni svoje obveznosti v skladu z novo uredbo. Parlament bo v tem času nemudoma začel s potrebnimi pripravami za morebitni sodni postopek.


Evropske poslanke in poslanci pozivajo Komisijo, naj nemudoma obravnava hude kršitve načela pravne države v nekaterih državah članicah, ki resno ogrožajo pravično, zakonito in nepristransko razdeljevanje sredstev EU. Uporabiti bi morala vsa potrebna orodja, vključno s postopkom iz 7. člena Pogodbe EU, okvirom EU za pravno državo in postopki za ugotavljanje kršitev, da bi obravnavala nenehne kršitve demokracije in temeljnih pravic v EU, vključno z napadi na svobodo medijev, novinarje ter svobodo združevanja in zbiranja.


Ozadje

Uredba o pogojevanju pravne države, katere namen je zaščititi sredstva EU pred morebitno zlorabo s strani vlad EU, je začela veljati 1. januarja 2021. Vendar pa v skladu z novimi pravili niso bili predlagani nobeni ukrepi. Evropski svet je Komisijo pozval, naj odloži njihovo uporabo, da bi jo države članice lahko izpodbijale pred Sodiščem EU (Poljska in Madžarska sta to storili 11. marca 2021) in dokler Komisija ne bo pripravila posebnih smernic za uporabo.


Evropski parlament je v resoluciji, sprejeti marca 2021, ponovno poudaril, da sklepi Evropskega sveta o tej zadevi nimajo pravnega učinka, in določil 1. junij kot rok za sprejetje smernic. Poslanke in poslanci so Komisijo tudi pozvali, naj se pred njihovim sprejetjem posvetuje s Parlamentom. Komisija je na seji odbora 26. maja napovedala, da se namerava posvetovati s Parlamentom v prvi polovici junija.