Nacionalni načrti za okrevanje: zgodovinska priložnost za dolgoročno trajnostno rast  

Sporočilo za javnost 
Plenarno zasedanje 
 
 
  • Osrednja pozornost podnebnemu in digitalnemu prehodu  
  • Sredstva morajo biti enakomerno razporejena glede na sektorje, dele družbe in naslednje generacije  
  • Poslanke in poslanci proti političnim pritiskom, ki bi razvodeneli zahteve in cilje 
  • Projekti in ukrepi morajo biti skladni z vrednotami EU  

Nacionalni programi za okrevanje polno izpolnjevati dogovorjene zahteve in cilje za pravično ter zeleno rast in digitalno preobrazbo.

Poslanke in poslanci so resolucijo o ocenjevanju doslej pripravljenih nacionalnih programov držav članic EU za okrevanje, ki ga pravkar opravlja Evropska komisija (do 8. junija je bilo predloženih 23 programov), v četrtek sprejeli s 514 glasovi za, 163 proti in 9 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci so poudarili, da je instrument za okrevanje in odpornost (RRF) zgodovinski instrument EU, ki je namenjen ne le omilitvi negativnih posledic pandemije covida-19, temveč mora imeti tudi trajen vpliv na blaginjo ter na enakomerno krepitev gospodarske rasti. Evropsko komisijo pozivajo, naj potrdi le tiste načrte, ki polno izpolnjujejo cilje, določene v uredbi o RRF, in naj ne kloni pred političnimi pritiski.

Najpomembnejši področji: podnebni ukrepi in digitalna preobrazba

Poslanke in poslanci od Komisije zahtevajo podrobno oceno predloženih načrtov. Prav tako mora Komisija zagotoviti, da bo vsak nacionalni načrt za okrevanje in odpornost učinkovito prispeval k napredku na šestih dogovorjenih področjih politik: zeleni prehod, digitalna preobrazba, konkurenčnost, socialna kohezija, institucionalni odziv in pripravljenost na krize in naslednja generacija vključno z izobraževanjem in veščinami.

V načrtih mora biti vsaj 37% sredstev namenjenih podnebnim ukrepom vključno z biotsko raznovrstnostjo, načelo “ne povzroči znatne škode” pa je ključno orodje za podporo zelenemu prehodu.

Poslanke in poslanci so tudi poudarili, da morajo sredstva, namenjena digitalizaciji (najmanj 20%) prispevati k digitalni preobrazbi vključno z varnostnimi vprašanji, strateškimi interesi EU ter digitalno infrastrukturo.


Pravična rast po vsej EU

Da bi zagotovili kar največji učinek, morajo biti sredstva pravično razdeljena med različnimi sektorji in deli družbe, pri čemer je treba upoštevati tudi naslednje generacije in enakost spolov, še poudarjajo poslanke in poslanci. Opozarjajo pred projekti brez realne dodane vrednosti in vztrajajo, da morajo biti vse reforme in naložbe povezane s posameznimi mejniki in cilji, ki morajo biti relevantni, jasni, podrobni in predmet ustreznega nadzora na podlagi skupnih kazalnikov. Ti ukrepi morajo prispevati k preprečevanju in odkrivanju korupcije, goljufij in konfliktov interesov ob uporabi sredstev.


Poslanke in poslanci so prav tako spomnili na uredbo o pogojevanju porabe sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države, pri čemer so poudarili, da projekti ne smejo biti v nasprotju z vrednotami EU. Želijo tudi zagotoviti, da bosta izvajanje in nadzor nad projekti iz načrta potekala v posvetovanju s civilno družbo, socialnimi partnerji ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi, da bi tako bolje vključili prejemnike sredstev ter zagotovili preglednost načrtov.

Ozadje

Parlament je v resoluciji, ki jo je sprejel 20. maja, pozval k okrepljenemu demokratičnemu nadzoru nacionalnih strategij za okrevanje ter k nadzoru Instrumenta za okrevanje in odpornost, svežnja spodbud za pomoč državam članicam EU pri soočanju s posledicami pandemije covida-19.