Konferenca o prihodnosti Evrope: prvo plenarno zasedanje 

Sporočilo za javnost 
 
 
V soboto 19. junija je v Strasbourgu potekalo otvoritveno plenarno zasedanje Konference o prihodnosti Evrope.  

V soboto, 19. junija, je v Strasbourgu potekalo prvo plenarno zasedanje konference o prihodnosti Evrope.

Današnje plenarno zasedanje je pomemben trenutek konference, ki je edinstvena, odprta in vključujoča evropska demokratična pobuda.


Po uvodnih izjavah sopredsednikov izvršnega odbora so predstavniki in državljani razpravljali o namenu konference in o tem, kaj pričakujejo od nje, pa tudi od okroglih miz evropskih državljanov, nacionalnih okroglih miz in dogodkov ter večjezične digitalne platforme. Sopredsednika sta pozdravila prvo prireditev za evropske državljane, ki je potekala v četrtek, 17. junija, v Lizboni na Portugalskem.


Osrednja tema drugega dela so bile postopkovne zadeve, med drugim koledar plenarnih zasedanj, okrogle mize evropskih državljanov in prireditev za evropske državljane.


Posamezne odlomke ali celotno zasedanje si lahko ogledate na spletnem mestu multimedijskega centra Evropskega parlamenta.

Nadaljnji koraki

Predstavniki okroglih miz evropskih državljanov se bodo sestali septembra in oktobra. Na podlagi prispevkov državljanov, zbranih na platformi, bodo pripravili predloge za prihodnje plenarne razprave, pa tudi sklop priporočil, ki bodo osnova za nadaljnje ukrepanje Unije. Konferenca želi mladim nameniti kar največ prostora, s tem pa se nadaljujejo priprave na evropsko prireditev za mlade, ki jo bo 8. in 9. oktobra organiziral Evropski parlament. Naslednje plenarno zasedanje bo 22. in 23. oktobra.

Ozadje

Plenarno skupščino konference sestavlja 108 predstavnikov Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta (2 na državo članico), 3 predstavniki Evropske komisije, pa tudi 108 predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki so enakopravni partnerji, ter državljani. Na razpravi o zamislih, ki izhajajo iz okroglih miz z državljani in večjezične digitalne platforme, bo sodelovalo 108 Evropejcev: 80 predstavnikov okroglih miz evropskih državljanov, od katerih jih bo vsaj tretjina mlajših od 25 let, in 27 predstavnikov nacionalnih okroglih miz ali konferenčnih dogodkov (po eden iz vsake države članice) ter predsednica Evropskega mladinskega foruma. Izbirni postopek za predstavnike državljanov bo kmalu končan.


Sodelovalo bo tudi 18 predstavnikov Odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora ter osem predstavnikov socialnih partnerjev in civilne družbe, na razprave o mednarodni vlogi Evropske unije pa bo povabljen tudi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Povabljeni bodo lahko tudi predstavniki ključnih deležnikov. Na plenarnem zasedanju konference bo zastopanost spolov uravnotežena.


Državljani iz vse Evrope lahko sodelujejo na konferenci prek večjezične digitalne platforme, ki je dostopna v vseh 24 uradnih jezikih EU.