Enakost spolov: lažji dostop do trga dela za ženske ter odprava razlik v plačah med moškimi in ženskami 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • V EU je treba odpraviti 14,1 % razliko v plačah med moškimi in ženskami 
  • Potrebni tudi ciljni ukrepi in zakonodaja za boj proti nasilju na podlagi spola in za zaščito žrtev 
  • Trenutno kaže, da EU še vsaj 60 let ne bo dosegla popolne enakosti spolov 
Ob upoštevanju indeksa enakosti spolov naj bi EU potrebovala najmanj 60 let do popolne enakosti spolov. ©AdobeStock/Monster Ztudio  

Poslanci od EU in držav članic zahtevajo, naj predlagajo konkretne ukrepe za spoštovanje pravic žensk in zmanjšanje neenakosti med spoloma v EU.

Poslanci so v sredo z 500 glasovi za, 105 proti in 87 vzdržanimi glasovi sprejeli nezakonodajno poročilo, v katerem so ponovno poudarili, da sta enako plačilo in enaka obravnava nujni pogoj za enake pravice, ekonomsko neodvisnost in poklicno uspešnost žensk.


Poslanci so zaskrbljeni, ker se v Evropski uniji razlika v plačah (14,1 %) in razlika v pokojninah (29.5%) med moškimi in ženskami stalno povečuje in ker imajo ženske pogosto prekarno zaposlitev. Države članice pozivajo, naj sprejmejo praktične ukrepe, s katerimi bodo ženskam zagotovile enak dostop do trga dela in zaposlitve ter enako plačilo in enake pravice. S tem namenom bi bilo na primer treba kaznovati podjetja, ki ne spoštujejo delovne zakonodaje. Poslanci pozdravljajo tudi predlog Evropske komisije o zavezujočih ukrepih za preglednost plač, pri čemer pa poudarjajo, da preglednost plač sama po sebi ne bo rešila globoko zakoreninjenih neenakosti med spoloma.


Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Vsakdo, ne glede na spol, bi moral imeti pravico do dela ter usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Poslanci zato Evropsko unijo in države članice pozivajo, naj še izboljšajo pravice v zvezi z materinstvom in očetovstvom, in sicer z boljšo ureditvijo obdobij enakega in v celoti plačanega dopusta. Predlagajo tudi prožno ureditev dela po porodniškem, očetovskem in starševskem dopustu ter več vlaganja v kakovostne lokalne storitve za varstvo otrok.

Odprava nasilja nad ženskami

Zaradi pandemije in omejitev gibanja se je nasilje nad ženskami še povečalo. Poslanci zato pozivajo države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da policija odkrije in preganja storilce zlorab. Poudarjajo tudi, da je treba uvesti posebne programe za zaščito in spremljanje žrtev nasilja ter ukrepe za izboljšanje dostopa do sodnega varstva ter zatočišča.


Poslanci menijo, da bi morale Bolgarija, Češka, Madžarska, Latvija, Litva in Slovaška z namenom boja proti nasilju na podlagi spola ratificirati Istanbulsko konvencijo, ter da na tem področju potrebujemo celovito zakonodajo EU.


Zagotavljanje dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic

V poročilu je poudarjeno, da je dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic temeljna pravica, ki je nikakor ne smemo omejiti ali odpraviti. Poslanci poudarjajo, da so kršitve spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, vključno z odrekanjem varnega in zakonitega splava, oblika nasilja nad ženskami in dekleti. Komisijo in države članice pozivajo, naj povečajo politično podporo zagovornikom človekovih pravic, zdravstvenim delavcem, ki si prizadevajo za napredek na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic žensk, in organizacijam civilne družbe na tem področju.

Navedek

Poročevalka Sandra Pereira (Levica, Portugalska) je dejala:‘‘Potrebujemo spremembo politike za krepitev in uveljavljanje pravic žensk. Da bi odpravili neenakosti, moramo povečati plače, braniti in spodbujati visokokakovostne univerzalne javne storitve, kot je prost dostop do zdravstva in izobraževanja, pa tudi dostop do stanovanj in pravnega varstva. Boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami mora biti prednostna naloga. To je edini način za doseganje enakosti med ženskami in moškimi.“

Ozadje

Po podatkih indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov Evropska unija še vsaj 60 let ne bo dosegla popolne enakosti spolov. Rezultat Evropske unije se je od leta 2010 izboljšal le za 4,9 točke. Leta 2021 so države članice dosegle povprečno 68 od 100 točk, več kot tretjina pa jih je dosegla manj kot 60 točk.