Leto 2022 bo Evropsko leto mladih  

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Poudarek na vključevanju mladih v oblikovanje evropskih in nacionalnih politik 
  • Mladi bodo sooblikoval program tematskega leta  
  • Evropski parlament je zagotovil dodatna proračunska sredstva za financiranje spremljevalnih pobud za Erasmus+ in za evropske solidarnostne enote 

Parlament je v torek potrdil odločitev, da se v letu 2022 v vseh vseh državah članicah posveti organizaciji dejavnosti in pobud, osredotočenih na mlade.

Evropsko leto mladih 2022 ima namen vzpostaviti pozitivne obete za mlade v Evropi, ki jih je pandemija COVID-19 negativno prizadela. Opredelitev leta 2022 kot leta, mladih, bo pomenilo večja prizadevanja za vključitev prednostnih nalog za mlade v politike EU na vseh ravneh odločanja. Poslanci so odločitev podprli z 604 glasovi za, 25 proti in 68 vzdržanimi glasovi.

Cilj evropskega leta mladih bo vključiti mlade v ključne posvetovalne procese, kot je konferenca o prihodnosti Evrope, in v druge javne politike na ravni EU ter na nacionalni in lokalni ravni. Po zaslugi Evropskega parlamenta bo posebna pozornost namenjena mladim z manj priložnostmi in obravnavi vprašanj duševnega zdravja.

Evropsko leto mladih bo vključevalo konference, pobude za spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, kampanje za ozaveščanje o bolj vključujoči, zeleni in digitalni EU ter študije in raziskave o razmerah, v katerih se znajdejo mladi v EU.

Večji proračun

Poslanci Evropskega parlamenta so zagotovili dodatna sredstva v višini 8 milijonov eurov za program Erasmus+ in program Evropske solidarnostne enote za podporo dejavnostim v tem letu (glede na že dogovorjen in potrjen znesek, v proračunskih pogajanjih s Svetom za leto 2022). Dodatna sredstva za izvajanje dejavnosti bodo v letu 2022 na voljo iz drugih ustreznih programov in instrumentov EU.

Poslanci so dodali tudi možnost, da se sredstva EU dajo na voljo po letu 2022, da bi zagotovili trajno zapuščino za to leto.


Izjava


„Pandemija COVID-19 še naprej nesorazmerno prizadeva mlade,“ je pred glasovanjem povedala poročevalka Sabine Verheyen (EPP, Nemčija). „Soočeni so z izzivi, kako nadaljevati izobraževanje in vstopiti na trg dela (...) kako sklepati nova poznanstva in odkrivati druge države. Mladi so sprejeli in podprli sedanje omejitve iz solidarnosti. Zdaj je čas, da razprejo krila," je dejala.


„Naslednje leto bo postavilo temelje za to, da bodo mladi imeli močnejšo platformo za izražanje svojih mnenj,“ je poudarila in dodala, da „je potrebno, da so vsi mladi vključeni in sodelujejo pri ustvarjanju boljše, okolju prijaznejše, bolj digitalne in vključujoče prihodnosti v Evropi“.


Razpravo na plenarnem zasedanju si lahko ponovno ogledate tukaj.


Naslednji koraki


Dejavnosti Evropskega leta mladih bodo organizirali nacionalni koordinatorji - v Sloveniji bo to Urad za mladino, skupaj z Evropsko komisijo in organizacijami civilne družbe. Evropski parlament pa bo to delo spremljal. Pogajalci parlamenta so se uspešno dogovorili, da bo na nacionalni ravni in ravni EU v fazi načrtovanja dejavnosti treba vključiti mlade in mladinske organizacije.Ozadje


Namero, da se leto 2022 posveti mladim, je napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen v svojem govoru v Evropskem parlamentu o stanju v Uniji za leto 2021.