Slovenija: Parlament je ocenil stanje vrednot EU v državi 

Sporočilo za javnost 
 
 

Poslanci Evropskega parlamenta so glede Slovenije zaskrbljeni zaradi imenovanj tožilcev, medijske svobode in nevarnosti za pravno državo, opažajo pa tudi napredek, na več področjih.

V resoluciji, ki je bila sprejeta s 356 glasovi za, 284 proti in 40 vzdržanimi glasovi, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta obravnavajo dogajanje v Sloveniji glede stanja vrednot EU v državi. Zelo so zaskrbljeni zaradi „vzdušja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije“. To glasovanje zaključuje plenarno razpravo, ki je potekala novembra 2021.

Svoboda medijev

Evropski parlament je seznanjen z vnovično vzpostavitvijo državnih izplačil Slovenski tiskovni agenciji STA, vendar poziva vlado, naj še naprej deluje v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi ter hkrati zagotavlja uredniško neodvisnost agencije.

Poslanke in poslanci so še vedno zaskrbljeni zaradi napadov na novinarke in novinarje, na njihov ugled ter zaradi strateških tožb proti javni udeležbi (SLAPP tožbe) s strani znanih javnih osebnosti in politikov, vključno s člani vlade. Vlado pozivajo, naj zagotovi zadostna finančna sredstva za RTV Slovenija in preneha s političnim vmešavanjem v njeno uredniško politiko.

Tudi področje preglednosti lastništva medijev vzbuja zaskrbljenost. Poslanke in poslanci želijo jasna pravila o izdatkih države in državnih podjetij za oglaševanje in želijo zagotoviti ustrezen dostop do javnih informacij. Parlament v resoluciji navaja, da je seznanjen z zakonodajnimi spremembami, ki jih je predlagala vlada in ki bi povečale preglednost lastništva medijev, ter poziva k pospešitvi razprav o še nerešenem zakonu o množičnih medijih.

Imenovanja tožilcev

Parlament pozdravlja imenovanje (čeprav z zamudo) slovenskih delegiranih tožilcev pri Evropskem javnem tožilstvu, a obenem izraža zaskrbljenost zaradi predlaganih zakonodajnih sprememb, ki bi omogočale retroaktivno spreminjanje meril za imenovanje. To bi lahko povzročilo tveganje razrešitve dveh že imenovanih delegiranih tožilcev. Parlament ob upoštevanju povečanja sredstev sodnega in državnotožilskega sveta poziva vlado, naj zaključi postopek imenovanja nacionalnih tožilcev, ki čakajo na potrditev.Ozadje

Slovenska vlada je v letošnjem letu 312 dni zadrževala financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije. Od novembra so bila izvršena plačila za nekatere neporavnane zneske, vendar ostaja neporavnanih vsaj 507.000 evrov terjatev za storitve javne službe.

Trenutno je zasedenih 206 od 258 razpoložljivih delovnih mest tožilcev v Sloveniji. Vsaj 15 izvoljenih državnih tožilcev čaka na imenovanje, Evropska komisija pa je v svojem poročilu o stanju pravne države za leto 2021 navedla, da so imenovanja neupravičeno odložena.