Spominska počastitev predsednika Sassolija na plenarnem zasedanju 

Sporočilo za javnost 
 
 

Danes, 11. januarja, je umrl predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Parlament bo spomin nanj obeležil na slovesnosti prihodnji ponedeljek v Strasbourgu.

Parlament bo počastil spomin na predsednika Sassolija na žalni slovesnosti v ponedeljek v Strasbourgu © Evropska unija 2021 – EP  

Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je preminil danes v Avianu v Italiji, kjer je bil hospitaliziran od 26. decembra. Od leta 2009 je bil poslanec Evropskega parlamenta, julija 2019 pa je bil izvoljen za predsednika za prvo polovico mandata Evropskega parlamenta.

Predsednik Sassoli je sprejel potrebne izredne ukrepe, ki so Evropskemu parlamentu omogočili, da je med pandemijo opravljal svoje naloge in izvajal svoje pristojnosti v skladu s pogodbami. Imel je tudi vidno vlogo pri sprejemanju ambicioznega dolgoročnega proračuna EU in učinkovitega instrumenta za okrevanje. Poleg tega je pokojni predsednik v času krize vodil prizadevanja Parlamenta za solidarnost in pomoč tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela. V mestih, ki gostijo sedež institucije, je bila tako v prostorih Parlamenta zagotovljena priprava obrokov za dobrodelne namene, prostori Parlamenta pa so bili na voljo tudi kot zatočišče za ženske, žrtve družinskega nasilja. Predsednik Sassoli je bil odločen, da je treba črpati iz naukov pandemije ter s poslanci začel premislek o tem, kako okrepiti parlamentarno demokracijo. Kot predani Evropejec je v svojem govoru na decembrskem zasedanju Evropskega sveta pred nekaj tedni poudaril, da „Evropa v tem trenutku najbolj potrebuje nov projekt upanja. Mislim, da lahko ta projekt zgradimo na treh premisah: na Evropi inovacij, Evropi, ki ščiti in Evropi, ki razsvetljuje."


Žalna slovesnost

Slovesnost v počastitev njegovega spomina bo v ponedeljek, 17. januarja, na otvoritvi plenarnega zasedanja v Strasbourgu ob navzočnosti nekdanjega evropskega poslanca in nekdanjega italijanskega premierja Enrica Lette. V Rimu bodo posmrtni ostanki pokojnika ležali v Dvorani Promototeca v palači Campidoglio v četrtek, 13. januarja, od 10.00 do 18.00. Pogreb bo v petek, 14. januarja, ob 12.00 uri v rimski baziliki Santa Maria degli Angeli.

Volitve novega predsednika EP

Kot je predvideno v 20. členu poslovnika Evropskega parlamenta, bo začasno predsedovanje v dneh pred izvolitvijo novega predsednika zagotavljala prva podpredsednica institucije. Kot je bilo že prej načrtovano, bodo volitve predsednika institucije za drugo polovico mandata naslednji torek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Nato bodo sledile volitve podpredsednikov in kvestorjev.