Evropski parlament odobril načrte za obnovitev zalog plina še pred zimo 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Obnovitev zalog za zaščito državljanov in podjetij, če bi prišlo do prekinitve oskrbe s plinom 
  • Najmanj 80-odstotna raven zalog plina do 1. novembra 2022  
  • Ukrepi za zaščito zalog pred zunanjim vmešavanjem  
  • Skladišča plina bodo postala kritična infrastruktura 
Upravljavci skladišč za plin bodo morali opraviti ovezno certifikacijo, da bi se izognili tveganju zunanjih motenj © AdobeStock_sezer66  

Parlament se je z zakonodajo odzval na ruski napad na Ukrajino. Zagotovil naj bi hitrejšo polnitev evropskih strateških zalog plina pred zimo in zaščitil oskrbo z energijo.

Nova uredba, ki so jo potrdili tudi ministri držav članic Unije, določa, da mora biti do 1. novembra 2022 v skladiščih najmanj 80 % zalog plina, države članice in upravljavci skladišč pa bi si morali prizadevati za 85-odstotno raven zalog. Da bi Evropejce zaščitili pred morebitnimi nepričakovanimi spremembami v oskrbi, bo v prihodnjih letih ta cilj 90 %. Besedilo poudarja, da morajo države članice diverzificirati vire oskrbe s plinom in okrepiti ukrepe za energijsko učinkovitost.

Obvezno certificiranje za skladišča plina

Z uredbo bodo skladišča plina postala kritična infrastruktura. Vsi upravljavci skladišč bodo morali pridobiti obvezen certifikat, da ne bi prišlo do zunanjega vmešavanja. Upravljavci, ki ne bodo pridobili certifikata, ne bodo mogli biti lastniki ali nadzorniki skladišč plina v Uniji.

Skupna javna naročila

Evropska komisija bo do avgusta 2022 objavila navodila, kako lahko države članice skupaj naročijo plin. To bosta lahko prostovoljno storili dve ali več držav članic.

„Izredne razmere zahtevajo izredno hitrost in učinkovitost. Pri obojem smo bili uspešni,“ je dejal evropski poslanec in vodja pogajalske skupine Evropskega parlamenta Jerzy Buzek (EPP, Poljska). „Parlament si že od leta 2010 prizadeva za skupni nakup plina v Uniji. V novo zakonodajo smo uspeli vključiti mehanizem za skupno naročanje zemeljskega plina. Prepričan sem, da bodo države članice, ki jih podpira tudi Evropska komisija, to možnost kar najbolje izkoristile in ob javnih naročilih plina na svetovnem energijskem trgu združile kupno moč. Pandemija je pokazala, da smo skupaj močnejši, zato moramo s tem nadaljevati.“

„Uspelo nam je zagotoviti, da bodo imeli evropski državljani prihodnjo zimo dovolj plina in da bodo varni pred tistimi, ki oskrbo z energijo uporabljajo kot orožje,“ je dejal poročevalec in predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Cristian Buşoi (EPP, Romunija). „S postopkom certificiranja bomo zagotovili, da kritična skladiščna infrastruktura ne bo v rokah upravljavcev skladišč, ki predstavljajo tveganje. Tako bomo ustavili upravljavce, ki ogrožajo našo oskrbo,“ je še dodal.

Nadaljnji koraki

Zakonodaja je bila v četrtek sprejeta s 490 glasovi za, 47 proti in 55 vzdržanimi glasovi. Zdaj jo mora uradno odobriti Svet EU, veljati pa bo začela po objavi v Uradnem listu.

Ozadje

Evropska komisija je zakonodajni postopek potrdila 23. marca po ruskem napadu na Ukrajino. Evropski parlament je 5. aprila glasoval za sprožitev skrajšanega postopka, dva dni pozneje pa potrdil predlog. Voditelji Unije so na vrhu v Versaillesu zahtevali ukrepe v zvezi z energetsko neodvisnostjo.