Polnilne postaje za avtomobile bi morale biti na voljo na vsakih 60 km, menijo poslanci Evropskega parlamenta. 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Pospešitev namestitev polnilnih postaj na glavnih cestah v Uniji  
  • Enostavno in cenovno dostopno polnjenje/oskrba z gorivom 
  • Manj izpustov v pomorskem sektorju  
Polnilne postaje za avtomobile bi morale biti na voljo vsakih 60 km, menijo poslanke in poslanci.  

Da bi EU postala podnebno nevtralna, poslanke in poslanci želijo polnilne postaje za avtomobile na vsakih 60 km, oskrbovalne postaje za vodik na vsakih 100 km in manj izpustov z ladij.

Parlament je v sredo sprejel stališče o osnutku novih pravil, katerih namen je spodbuditi uvedbo polnilnih in alternativnih oskrbovalnih postaj (za elektriko ali vodik) za avtomobile, tovornjake, vlake in letala ter tako podpreti uvajanje trajnostnih vozil. Nova pravila so del svežnja „Pripravljeni na 55 let do leta 2030“, tj. načrta EU za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

 

Več polnilnih/oskrbovalnih postaj

 

Poslanke in poslanci so se dogovorili, da bodo določili minimalne obvezne nacionalne cilje za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva. Države članice bodo morale do leta 2024 predstaviti svoj načrt o tem, kako to doseči.

 

V skladu s sprejetim besedilom bi bilo treba do leta 2026 vzpostaviti vsaj eno električno polnilno postajo za avtomobile na vsakih 60 km vzdolž glavnih cest v EU. Enaka zahteva bi veljala za tovornjake in avtobuse, vendar le v jedrnih omrežjih TEN-T in z močnejšimi postajami. Nekatere izjeme bodo veljale za najbolj oddaljene regije, otoke in ceste z zelo malo prometa.

 

Poslanke in poslanci predlagajo tudi vzpostavitev več črpalnih postaj za vodik ob glavnih cestah EU (na vsakih 100 km v primerjavi s 150 km, kot je predlagala Komisija) in to do leta 2028 namesto do leta 2031.

 

Preprosto polnjenje

 

Alternativne oskrbovalne postaje bi morale biti dostopne vsem blagovnim znamkam vozil, plačilo pa bi moralo biti enostavno. Prikazati morajo ceno na kWh ali kg ter biti cenovno dostopne in primerljive. Poslanke in poslanci želijo tudi dostopno točko EU za podatke o alternativnih gorivih, ki bo zagotovila informacije o razpoložljivosti, čakalnih dobah in cenah na različnih postajah po vsej Evropi.

 

Trajnostna pomorska goriva

 

Poslanke in poslanci so sprejeli tudi svoje stališče glede osnutka novih pravil Unije o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu. Parlament želi, da bi pomorski sektor zmanjšal izpuste toplogrednih plinov z ladij za 2 % od leta 2025, 20 % do leta 2035 in 80 % do leta 2050 v primerjavi z letom 2020 (medtem ko je Komisija predlagala zmanjšanje za 13 % in 75 %).

 

To bi veljalo za ladje z bruto tonažo nad 5000 ton, ki so načeloma odgovorne za 90 % izpustov ogljikovega dioksida, za vso energijo, porabljeno na krovu v pristanišču Unije ali med njimi, in za 50 % energije, porabljene za plovbo, kadar je pristanišče odhoda ali prihoda zunaj EU ali v njenih najbolj oddaljenih regijah.

 

Poslanke in poslanci so določili tudi cilj 2 % porabe obnovljivih goriv in pooblastili kontejnerske ladje in potniške ladje, da uporabljajo oskrbo z električno energijo na kopnem medtem ko so na privezu v glavnih pristaniščih Unije od leta 2030. To bi znatno zmanjšalo onesnaževanje zraka v pristaniščih.

 

Da bi zagotovili izpolnjevanje novih pravil, se poslanke in poslanci zavzemajo za uvedbo kazni. Prihodki iz teh virov bi morali biti namenjeni Skladu za oceane in prispevati k razogljičenju pomorskega sektorja, energetski učinkovitosti in brezemisijskim pogonskim tehnologijam.

 

Izjave

 

Ismail Ertug (S&D, Nemčija), poročevalec za infrastrukturo za alternativna goriva, je dejal: „Trenutno imamo v EU 377.000 polnilnih postaj. To je zgolj polovica tistega, kar bi bilo treba doseči, če bi države Unije izpolnile svoje obljube. Odpraviti moramo to ozko grlo za razogljičenje in hitro vzpostaviti infrastrukturo za alternativna goriva, da bi rešili zeleni dogovor.“

 

Jörgen Warborn (EPP, Švedska), poročevalec za trajnostna pomorska goriva, je poudaril: „To je daleč najbolj ambiciozna pot do razogljičenja pomorstva na svetu. S stališčem Parlamenta je zagotovljeno, da bodo naši podnebni cilji doseženi hitro in učinkovito, pri čemer je treba ohraniti konkurenčnost pomorskega sektorja in zagotoviti, da ne bo prišlo do uhajanja ogljika ali delovnih mest iz Evrope.“

 

Naslednji koraki

 

Pogajalski mandat o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva je bil sprejet s 485 glasovi za, 65 glasovi proti in 80 vzdržanimi glasovi, o trajnostnih gorivih v pomorskem prometu pa s 451glasovi za, 137 glasovi proti in 54 vzdržanimi glasovi. Parlament je zdaj pripravljen začeti pogajanja z državami članicami.