Evropski parlament odobril prelomne ukrepe za večjo enakost spolov v upravnih odborih podjetij  

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Manj zastopanemu spolu mora pripasti 40 % mest neizvršnega direktorja  
  • Odvračilne kazni za podjetja, ki ne izpolnjujejo pravil  
  • Pravila ne bodo veljala za mala in srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi  
Do leta 2026 bi morale ženske zasedati 40 % najvišjih položajev v podjetjih © AdobeStock/Nola Viglietti/peopleimages.com  

Vsa velika podjetja v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi, bodo morala do julija 2026 sprejeti ukrepe za večji delež žensk na vodstvenih položajih.

V torek je bila deset let po prvotnem predlogu sprejeta tako imenovana direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih. Njen cilj je uvesti pregledne postopke zaposlovanja v podjetjih, da bodo do konca junija 2026 ženske zasedale vsaj 40 % delovnih mest neizvršnega direktorja oziroma 33 % vseh direktorskih položajev.


Ključno merilo izbirnih postopkov, ki morajo biti pregledni, mora biti tudi v prihodnje uspešnost. Podjetja, ki kotirajo na borzi, bodo morala pristojnim organom vsako leto posredovati podatke o zastopanosti spolov v upravnih odborih. Če podjetje cilja ne doseže, mora navesti, kako ga namerava doseči v prihodnje. Te informacije bodo objavljene na spletnem mestu podjetja in bodo lahko dostopne.

Pravila iz direktive ne veljajo za mala in srednja podjetja z manj kot 250 zaposlenimi.


Kazni

Za podjetja, ki ne izvajajo odprtih in preglednih postopkov imenovanja, morajo države članice oblikovati pravila za učinkovite, odvračilne in sorazmerne kazni, kot so globe. Če upravni odbor, ki ga je imenovalo podjetje, krši načela direktive, ga lahko sodni organ razpusti.

Izjave

Soporočevalka Evelyn Regner (S&D, Avstrija) je dejala: “Sprejem direktive 'Ženske v odborih' deset let po tem, ko je bila predlagana, je pomemben korak k enakosti spolov. Končno dajemo ženskam pošteno možnost, da zasedejo najvišje položaje v podjetjih in izboljšajo korporativno upravljanje. Ženske so inovativne, pametne, močne in sposobne za veliko stvari. Odstranjujemo eno od glavnih ovir za to, da bi ženske prišle do 'najvišjih položajev': neformalna moška omrežja. Odslej bodo v izbirnih postopkih kompetence pomembne bolj kot kadarkoli, enako velja tudi za transparentnost.”


Soporočevalka Lara Wolters (S&D, Nizozemska) je dodala: “V zadnjem desetletju, ko je ta direktiva ležala na polici, so bili upravni odbori večinoma v domeni moških. Toda v tistih državah, kjer so uvedli zavezujoče kvote, je prišlo do imenovanja precej več žensk na te položaje. S to zakonodajo te države ne bodo več izjema in enakost spolov v upravnih odborov velikih podjetij, ki kotirajo na borzi, bo postala norma povsod po EU.”


Nadaljnji koraki

Parlament in Svet sta sporazum uradno potrdila. Direktiva bo začela veljati dvajset dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Države članice bodo morale začeti izvajati pravila v roku dveh let.


Ozadje

Evropska komisija je predlog prvič predstavila leta 2012, Evropski parlament pa je pogajalsko stališče sprejel leta 2013. Obravnava dosjeja je v Svetu zastala za skoraj desetletje, potem pa so se ministri za zaposlovanje in socialne zadeve marca 2022 dogovorili o stališču. Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta so junija letos dosegli dogovor.


Leta 2021 je bilo med člani upravnih odborov največjih podjetij v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi, 30,6 % žensk, razlike med državami članicami pa so precejšnje (od 45,3 % v Franciji do 8,5 % na Cipru). Kljub večjemu številu žensk v upravnih odborih je imelo v državah članicah leta 2022 predsednico ali izvršno direktorico manj kot 10 % največjih podjetij, ki kotirajo na borzi