Rezultati raziskave Eurobarometer kažejo, da državljani Evropske unije močno podpirajo Ukrajino  

Sporočilo za javnost 
 
 

Po mnenju državljanov je demokracija najpomembnejša vrednota, ki jo mora ohranjati Evropski parlament. 72 % anketirancev meni, da njihovi državi članstvo v Evropski uniji koristi.

Za državljane so najpomembnejše demokracija, človekove pravice in svoboda govora, zato Evropski parlament pozivajo, naj zaščiti vrednote, na katerih temelji Unija. To so nekatere od ključnih ugotovitev letošnje jesenske raziskave Eurobarometer, ki jo je naročil Evropski parlament. Rezultati so bili objavljeni danes.


Rezultati študije, izvedene med 12. oktobrom in 7. novembrom 2022, so pokazali, da 74 % državljanov Unije odobrava podporo, ki jo Evropska unija po ruskem napadu nudi Ukrajini. V vseh državah članicah se večina državljanov strinja s podporo Unije, najvišjo podporo pa so izmerili na Švedskem (97 %), Finskem (95 %), Nizozemskem (93 %), Portugalskem (92 %) in Danskem (92 %). Deset mesecev po začetku vojne v Ukrajini kar 73 % državljanov še vedno podpira konkretne ukrepe Unije, kot so sankcije proti ruski vladi oziroma finančna, vojaška in humanitarna pomoč Ukrajini.


Zadnja raziskava Eurobarometer potrjuje tudi, da evropski državljani neomajno podpirajo Ukrajino in vrednote Evropske unije. Na vprašanje, katere vrednote bi moral prednostno zagovarjati Evropski parlament, so najpogosteje odgovorili, da je to demokracija (36 %), sledita pa ji varstvo človekovih pravic v Evropski uniji in po svetu (29 %) ter svoboda govora in misli (28 %). Državljani si želijo, da bi temeljne vrednote Evropske unije ščitili in zagovarjali tako v Uniji kot drugje. Prav za te vrednote pa se vse od neizzvanega in neupravičenega napada ruskih čet na Ukrajino borijo tudi Ukrajinci.


Roberta Metsola je pozdravila ugotovitve raziskave in dejala: „Ruska agresija je povzročila grozljivo človeško trpljenje in množično uničenje. Pogum in vzdržljivost, s katerima se Ukrajinci soočajo z vojno, sta občudovanja vredna. Najboljši odziv in podpora, ki jim jo lahko nudimo kot Evropska unija, sta evropska solidarnost in evropska enotnost. Ukrajinci lahko računajo na neomajno podporo Evropskega parlamenta.“


Vojna v Ukrajini vpliva na vse evropske državljane. Skoraj dve tretjini državljanov menita, da se bo njihovo življenje zaradi vojne in njenih posledic spremenilo, kar je 4 odstotne točke več kot v aprilsko-majski raziskavi.


Državljani se obenem zavedajo, kako pomembno je članstvo v Evropski uniji, saj 72 % Evropejcev meni, da ima njihova država od tega koristi. Med načini, na katere jim je članstvo koristilo, so anketiranci najpogosteje omenili prispevek Unije k ohranjanju miru in krepitvi varnosti (36 %, kar je 6 odstotnih točk več kot v lanskoletni novembrsko-decembrski raziskavi). Delež se je najbolj povečal v Latviji (+16 odstotnih točk), Litvi (+15 odstotnih točk), Estoniji (+12 odstotnih točk) ter na Nizozemskem (+13 odstotnih točk), Malti (+11 odstotnih točk) in Poljskem (+11 odstotnih točk), kar je morda posledica vojne v Ukrajini. Med vidnejšimi razlogi, ki so jih navedli anketiranci, so še korist, ki jo imajo države članice od sodelovanja (35 %, +3 odstotne točke), in prispevek Unije h gospodarski rasti države (30 %, =).


Rezultati so na voljo tukaj.

Ozadje


Jesensko raziskavo Evropskega parlamenta Eurobarometer je med 12. oktobrom in 7. novembrom v vseh državah članicah izvedla družba Kantar Public. Na Češkem in Danskem so raziskavo izvedli z video razgovorom prek računalnika, v ostalih državah pa v živo. Skupno je bilo izvedenih 26.443 razgovorov. Rezultati na ravni Unije se ponderirajo glede na število prebivalcev posamezne države.