Poslanci Evropskega parlamenta podprli načrte za podnebno nevtralen gradbeni sektor do leta 2050 

Sporočilo za javnost 
 
 
  • Nove stavbe od leta 2028 obvezno brezemisijske 
  • Ukrepi za nižje račune za energijo in boj proti podnebnim spremembam 
  • Podporni ukrepi za ranljiva gospodinjstva 
  • Stavbe povzročijo 36 %izpustov toplogrednih plinov  
Od 2028 bodo vse nove stavbe morale biti brezemisijske – za tiste v javni lasti pa bo to veljalo že od leta 2026©AdobeStock/Lichtwolke99  

Evropski parlament je v torek sprejel osnutek ukrepov za spodbujanje prenove stavb in zmanjšanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov.

Predlagana revizija direktive o energijski učinkovitosti stavb naj bi do leta 2030 prispevala k občutnemu zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in porabe energije v stavbnem sektorju Unije, ki naj bi do leta 2050 postal podnebno nevtralen. Revizija direktive naj bi spodbudila tudi prenovo energijsko neučinkovitih stavb in izboljšala izmenjavo informacij o energijski učinkovitosti.

Cilji zmanjšanja izpustov

Nove stavbe bodo morale biti brezemisijske od leta 2028, nove stavbe, ki jih uporabljajo ali upravljajo javni organi ali so v njihovi lasti, pa že od leta 2026. Vse nove stavbe, kjer je to tehnično primerno in ekonomsko izvedljivo, bodo morale biti opremljene z napravami za sončno energijo do leta 2028, stanovanjske stavbe, ki so v postopku večje prenove, pa do leta 2032.

Stanovanjske stavbe morajo do leta 2030 doseči vsaj razred energijske učinkovitosti E, do leta 2033 pa razred D. Na lestvici od A do G črka G predstavlja 15 % najmanj energijsko učinkovitih stavb v nacionalnem stavbnem fondu države članice. Nestanovanjske in javne stavbe morajo ta merila izpolniti do leta 2027 (razred E) oziroma do leta 2030 (razred D). Države članice bodo v nacionalnih načrtih prenove določile ukrepe za izpolnitev teh ciljev.

Podporni ukrepi proti energijski revščini

Nacionalni načrti prenove morajo vključevati programe pomoči, ki bodo omogočili dostop do nepovratnih sredstev in financiranja. Države članice morajo vzpostaviti brezplačne informacijske točke in stroškovno nevtralne načrte prenove. Finančne sheme bi morale zagotavljati znatno premijo za celovite prenove, zlasti najmanj energijsko učinkovitih stavb. Ranljivim gospodinjstvom pa je treba omogočiti dostop do ciljnih nepovratnih sredstev in subvencij.

Izjeme

Nova pravila ne bodo veljala za spomenike. Države članice lahko izvzamejo tudi zaščitene stavbe s posebno arhitekturno ali zgodovinsko vrednostjo, tehnične stavbe, stavbe v začasni uporabi ter cerkve in bogoslužne objekte. Izvzamejo lahko tudi javna socialna stanovanja, kjer bi se zaradi prenove zvišali stroški najemnine, prihranki pri računu za energijo pa bi bili prenizki, da bi upravičili višje stroške.

Poslanke in poslanci želijo državam članicam tudi omogočiti, da bodo lahko pri omejenem številu stavb nove cilje prilagodile glede na ekonomsko in tehnično izvedljivost ter razpoložljivost usposobljene delovne sile.Izjava

Poročevalec za direktivo o energijski učinkovitosti stavb Ciarán Cuffe (Zeleni/ESZ, Irska) je dejal: „Zvišanje cene energije je usmerilo našo pozornost na energetsko učinkovitost in ukrepe za varčevanje z energijo. Izboljšanje učinkovitosti evropskih stavb bo zmanjšalo naše račune in odvisnost od uvoza energije. Želimo, da bi direktiva zmanjšala energijsko revščino in zmanjšala emisije ter zagotovila boljše notranje okolje za zdravje ljudi. To je strategija rasti za Evropo, ki bo zagotovila več sto tisoč kakovostnih lokalnih delovnih mest v gradbeništvu, prenovi in obnovljivih industrijah, hkrati pa izboljšala blaginjo milijonov ljudi, ki živijo v Evropi.”

Nadaljnji koraki

Parlament je stališče sprejel s 343 glasovi za, 216 glasovi proti in 78 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci bodo zdaj začeli pogajanja s Svetom o končni obliki zakonodajnega predloga.

Ozadje

Po podatkih Evropske komisije stavbe v Evropski uniji povzročijo 40 % naše porabe energije in 36 % izpustov toplogrednih plinov. Evropska komisija je 15. decembra 2021 v okviru svežnja „Pripravljeni na 55“ sprejela zakonodajni predlog za revizijo direktive o energijski učinkovitosti stavb. Cilji za leto 2030 in leto 2050 so julija 2021 z novimi evropskimi pravili postali zavezujoča evropska zakonodaja.