Akreditacije za medije 

 

Novinarji, fotografi in avdiovizualne ekipe, ki niso imetniki akreditacij za spremljanje dela evropskih institucij, morajo za dostop in delo v poslopjih Evropskega parlamenta zaprositi za novinarsko akreditacijo Evropskega parlamenta (v primeru AV ekip pa tudi avdiovizualno akreditacijo).

Parlament izdaja dve vrsti akreditacij:

 • začasna akreditacija
 • letna akreditacija

Vsi novinarji, ki imajo dostop do stavb Parlamenta, lahko uporabijo prostore, ki so na voljo za novinarje. Pred oddajo prošnje prosimo preberite navodila za izdajo medijske akreditacije.


Začasna medijska akreditacija

Velja od enega do največ pet delovnih dni.

Novinarji, ki ne živijo v Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu, lahko zaprosijo za začasno akreditacijo Evropskega parlamenta za spremljanje določenega dogodka, seje odbora ali plenarnega zasedanja. Prijavijo se lahko prek povezave, kjer se registrirajo in ustvarijo osebni račun. Uspešne prijave bodo potrjene z elektronsko pošto z naslova noreply@europarl.europa.eu. Takoj ko postane račun veljaven, se lahko uporabniki na enaki spletni povezavi akreditirajo za spremljanje določenega dogodka.

Za ustvarjanje profila boste potrebovali:

 • skenirano novinarsko izkaznico ali poverilni dopis glavnega urednika, izdajatelja ali direktorja, ki jasno dokazuje, da vas na delo v Evropskem parlamentu napotuje medijska organizacija in opredeljuje razlog za izdajo akreditacije. Pismo mora imeti uradno glavo medijske organizacije ter mora vsebovati ime in priimek ter funkcijo novinarja, kot tudi časovno obdobje, za katerega je zaprošena akreditacija v Evropskem parlamentu. Samoprijave novinarjev niso dovoljene.
 • fotografijo za osebni dokument (portret 3:4, jpeg format +/- 100 KB),
 • uraden osebni dokument (tip, številka in datum veljavnosti)
 • namen obiska
 • samostojni novinarji: potrebno je predložiti dokaz novinarskega dela (članek novejšega datuma ter dokazilo o plačilu za ta članek)

Ko je prošnja za akreditacijo potrjena, lahko novinarji akreditacijo prevzamejo v pisarni za novinarske akreditacije (več informacij o lokaciji in uradnih urah spodaj). Dvignete jo lahko z identifikacijskim dokumentom.


Letna akreditacija za Evropski parlament

Letna medijska akreditacija je veljavna za posamezno koledarsko leto (od januarja do decembra) in jo je mogoče na podlagi prošnje podaljšati. Prošnjo za tekoče leto je treba oddati do konca oktobra, prošnjo za naslednje leto pa je mogoče oddati od novembra v tekočem letu.

Novinarji, ki redno poročajo o Evropskem parlamentu, ali živijo v Strasbourgu, Bruslju ali Luxembourgu, lahko zaprosijo za letno akreditacijo. Ta velja v vseh treh krajih dela Evropskega parlamenta (Strasbourgu, Bruslju in Luxembourgu). Povezave:

Prošnjo za izdajo letne medijske akreditacije je treba oddati preko povezave.

Za ustvarjanje profila boste potrebovali:

 • skenirano novinarsko izkaznico
 • poverilni dopis glavnega urednika, izdajatelja ali direktorja, ki jasno dokazuje, da vas na delo v Evropskem parlamentu napotuje medijska organizacija in opredeljuje razlog za izdajo akreditacije. Pismo mora imeti uradno glavo medijske organizacije ter mora vsebovati ime in priimek ter funkcijo novinarja, kot tudi časovno obdobje, za katerega je zaprošena akreditacija v Evropskem parlamentu. Samoprijave novinarjev niso dovoljene.
 • fotografijo za osebni dokument (portret 3:4, jpeg format +/- 100 KB),
 • uraden osebni dokument (tip, številka in datum veljavnosti)
 • dokazilo, da je prosilčevo stalno ali začasno bivališče v ali blizu enega od treh uradnih sedežev Evropskega parlamenta (Bruselj, Strasbourg ali Luxembourg). Kot dokaz bivališča se štejejo npr. skenirana osebna izkaznica, dokazilo o naslovu bivališča ali najemna pogodba.
 • samostojni novinarji: potrebno je predložiti dokaz novinarskega dela (članek novejšega datuma ter dokazilo o plačilu za ta članek)


N.B. Posebna medijska akreditacija: Za spremljanje določenih dogodkov kot so evropske volitve, aktivnosti ob koncu tedna ali izven standardnih uradnih ur je mogoče pridobiti posebno medijsko akreditacijo. Pridobitev tovrstne akreditacije je odvisna od posebnih zahtev, ki jih bo Evropski parlament objavil predhodno.


Dovoljenje za avdiovizualno snemanje - mediji

Novinarji - vključno s snemalci in fotografi (tudi tisti z medinstitucionalno akreditacijo) - potrebujejo za avdiovizualno snemanje ali fotografiranje v Evropskem parlamentu dodatno dovoljenje, ki ga dobijo v pisarni za akreditacije. Za dovoljenje lahko zaprosijo vnaprej prek elektronskega naslova media.accreditation@ep.europa.eu. Ob tem morajo podpisati izjavo, da bodo spoštovali pravilnik o snemanju in fotografiranju v prostorih Parlamenta.


Dovoljenje za avdiovizualno snemanje - ostali

Fotografi in snemalci, ki so v Parlamentu na povabilo poslancev ali parlamentarnih služb za spremljanje posebnih dogodkov, ali za izvajanje komunikacijskih ali promocijskih storitev, potrebujejo posebno dovoljenje za snemanje, za katerega je treba zaprositi vsaj 24 ur vnaprej prek elektronskega naslova media.accreditation@ep.europa.eu. Prosilci morajo upoštevati ter podpisati izjavo o pravilih za snemanje.

Samo dovoljenje ne omogoča vstopa v poslopje - to jim mora zagotoviti naročnik, ki jih vabi v Evropski parlament in jih najavi kot obiskovalce pri pristojni službi. Naročnik je odgovoren za potek snemanja ali fotografiranja in mora izvajalce seznaniti s pravilnikom, ter zagotoviti, da ga spoštujejo.


Pisarna za akreditacije - uradne ure

Bruselj: Pisarna za akreditacije, vhod za obiskovalce, zgradba Paul-Henri Spaak (PHS-1CO29), Rue Wiertz 60.

ponedeljek - četrtek: od 08.30 do 17.45

petek: od 08.30 do 13.00


Strasbourg: samo v času plenarnih zasedanj; vhod za novinarje, zgradba Louise Weiss (LOW) - prvi vhod na levi z notranjega dvorišča (Agora Bronislaw Geremek).

ponedeljek: od 12.00 do 20.00

torek in sreda: od 08.00 do 20.00

četrtek: od 08.00 do konca plenarnih zasedanj


Varstvo osebnih podatkov

Glej obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Dodatne povezave

Evropska komisija: Medinstitucionalna akreditacija

Svet EU - Akreditacija