Evropski parlament - informacije za medije 

 
 

V gradivu za medije so na voljo informacije o sestavi in pristojnostih Evropskega parlamenta, njegovih političnih prednostnih nalogah ter dosedanjem in trenutnem delu, informativno gradivo o posameznih temah, infografika, rezultati javnomnenjskih raziskav in uporabni kontaktni podatki.

Novinarji, ki poročajo o delovanju Parlamenta, lahko tu najdejo najnovejše informacije ter povezave do spletnih mest Parlamenta.

Do desetih evropskih volitev, ki bodo potekale v vseh državah članicah Unije od 6. do 9. junija 2024, bomo vsebine informacij za medije redno posodabljali.

Za več vpogledov v evropske volitve, vključno z rezultati volitev, ko bodo ti na voljo, obiščite spletno stran volitev. Več podrobnosti o volilni zakonodaji v državah članicah najdete tudi v tej infografiki.

Evropski parlament med plenarnim glasovanjem.