Evropski parlament - informacije za medije 

 
 

Te informacije za medije vsebujejo uporabne kontaktne podatke, pregled sestave Evropskega parlamenta, političnih prednostnih nalog in trenutnega dela, povezave do podrobnejših informacij, grafične prikaze in podatke o javnem mnenju.

Novinarjem, ki poročajo o dejavnostih Parlamenta, omogočajo hiter in enostaven dostop do najnovejših informacij in spletnih mest Parlamenta

Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta junija 2021 v Strasbourgu  

Neprekinjeno delo Parlamenta v času pandemije

Parlament je upošteval nacionalne ukrepe za varovanje javnega zdravja, zato so bila potovanja med sedežema Parlamenta in dejavnosti, ki vključujejo zunanje obiskovalce, začasno omejene oziroma prekinjene. Parlament pa je med pandemijo nadaljeval zakonodajno delo in demokratičen nadzor, njegovi glavni prostori pa so bili za medije vseskozi odprti.

Na sejah odborov in plenarnem zasedanju na daljavo so poslanci v nekaj tednih spremenili in sprejeli zakonodajo za spoprijemanje s covidom-19 ter njegovimi socialnimi in gospodarskimi posledicami. To je bilo mogoče zaradi začasnih ukrepov, ki so jih v skladu z načelom pravne države sprejeli predsednik in organi Parlamenta. Ukrepi so v času krize omogočili neprekinjeno delovanje Parlamenta v skladu s Pogodbama ter njegovo izvajanje zakonodajne, proračunske in politične nadzorne funkcije.