På förstasidan 

Utvalt 

       

Ekonomi 
 

Nu ska EU sjösätta regler som ska göra omedelbar betalning tillgänglig i hela unionen. Det kommer att underlätta för både konsumenter och företag.

       

Samhälle 
 

Läs mer om hur EU stärker reglerna mot människohandel för att svara på förändringar i hur människor utnyttjas.

Senaste videor 

       
(Videons längd:)  
       
(Videons längd:)  
       
(Videons längd:)  
       
(Videons längd:)  

Se även: 

       

Världen 
 

EU förhandlar om olika handelsavtal över hela världen, men de kräver godkännande från Europaparlamentet. Läs vår överblick över de pågående förhandlingarna.

       

EU-frågor 
 

Parlamentets ledamöter valde Europaparlamentets talman, vice talmän och kvestorer i januari 2022. Ta reda på vilka som fick de viktiga uppdragen i vår nyhetsgrafik.

       

Då batterier har blivit en strategisk marknad antog Europaparlamentet nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.

E-postnotis 

Anmäl dig och få uppdateringar om dina favoritämnen