Sessionsöversikt 
 

Ledamöterna vill se renare bilar på EU:s vägar fram till 2030 

Ett utkast till ny lag som innehåller krav på minskade koldioxidutsläpp från nya bilar är föremål för en omröstning i kammaren på onsdag.

Europaparlamentets miljöutskott föreslår ett högre mål på 45 procent för att minska utsläppen från nya bilar i EU fram till 2030 (jämfört med EU-kommissionens föreslagna 30 procent), med ett mellanliggande mål på 20 procent fram till 2025. I lagförslaget finns också liknande mål för nya skåpbilar.

Biltillverkare skulle också behöva säkerställa att utsläppssnåla och utsläppsfria fordon - som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer - har en marknadsandel på 40 procent av försäljningen av nya bilar och skåpbilar år 2030, med ett mellanliggande mål på 20 procent fram till år 2025.

Bakgrund

Transport är den enda sektorn i EU inom vilken koldioxidutsläppen fortfarande ökar, enligt texten. För att kunna uppfylla de åtaganden som gjordes vid klimatkonferensen i Paris 2015 (COP21) måste utfasningen av fossila bränslen från hela transportsektorn snabbas på - för att kunna uppnå nollutsläpp till mitten av århundradet.

Samtidigt håller den globala bilindustrin på att förändras snabbt, mycket tack vare nya innovationer inom elektriska drivsystem. Om den europeiska industrin är sen när det gäller att medverka i den energiomställning som krävs för transportsektorn, kommer den att förlora sin ledande roll, framhåller ledamöterna.

Debatt: tisdag, 2 oktober
Omröstning: onsdag, 3 oktober
Förfarande:
ordinarie lagstiftningsförfarandet
Presskonferens: onsdag 3 oktober, 15.00