Sessionsöversikt 
 

Rättsstaten i Rumänien: debatt om domstolsväsendets oberoende 

På onsdag ska kammaren debattera hur de senaste rättsliga reformerna i Rumänien påverkar maktdelningen i landet. Rumäniens premiärminister Viorica Dăncilă väntas också delta i debatten.

Europaparlamentet ska dessutom rösta om en resolution om situationen i Rumänien. Denna omröstning är planerad till plenarsammanträdet i Strasbourg i november.

Kammaren höll en debatt om rättsstaten i Rumänien redan i februari, med anledning av de omfattande gatuprotester som följde på att det rumänska parlamentet godkänt en översyn av hur rättsväsendet i landet är organiserat och ändringar av reglerna för intressekonflikter. Den rumänska strafflagen och straffprocesslagen har också modifierats, men dessa ändringar håller för närvarande på att granskas av landets författningsdomstol.

En mängd demonstrationer ägde rum förra månaden för att protestera mot korruption och ändringarna av rättsväsendet. Flera människor skadades då i sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis.

EU-kommissionen varnade i januari för konsekvenserna som dessa rättsliga ändringar kan få när det gäller den rumänska rättsstatens oberoende och landets förmåga att bekämpa korruption effektivt. Innan den planerade debatten i kammaren på onsdag ska ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter diskutera saken närmare tillsammans med EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Denna debatt kommer att äga rum på måndagen den första oktober.

Debatt: onsdag, 3 oktober
Omröstning: november
Förfarande: uttalanden från kommissionen och rådet, med resolution