Sessionsöversikt 
 

Andra ärenden på dagordningen  

Parlamentet behandlar också ett antal andra ärenden under veckans plenarsammanträde.

 • Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt onsdag 3 oktober, omröstning torsdag 4 oktober,
 • EU-stöd till uppsagda arbetstagare i Nederländerna, budgetförfarandet, omröstning tisdag 2 oktober,
 • Återdragande av reserven för stöd till Turkiet, budgetförfarandet, omröstning tisdag 2 oktober,
 • Högtidligt möte med Montenegros president Milo Đukanović, anförande tisdag 2 oktober,
 • EU-stöd till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, uttalande från EU-kommissionen, debatt tisdag 2 oktober,
 • Situationen i Jemen, icke lagstiftande resolution, debatt tisdag 2 oktober, omröstning torsdag 4 oktober,
 • Bedömning av medicinsk teknik, ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag 3 oktober,
 • Penningtvätt i EU:s banksektor, debatt onsdag 3 oktober,
 • Mervärdesskattesatser & förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna, samrådsförfarandet, debatt tisdag 2 oktober, omröstning onsdag 3 oktober,
 • Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), ordinarie lagstiftningsförfarandet, debatt onsdag 3 oktober, omröstning torsdag 4 oktober,
 • Resolutioner om mänskliga rättigheter, icke lagstiftande resolutioner, debatter och omröstningar torsdag 4 oktober,
 • Distribuerad databasteknik och blockkedjor: skapa förtroende genom disintermediering, fråga för muntligt besvarande till EU-kommissionen, debatt onsdag 3 oktober,
 • Humanitär nödsituation i Medelhavet: stöd till lokala och regionala myndigheter, uttalanden av EU-kommissionen och rådet, debatt onsdag 3 oktober,
 • Paketet om strategin för offentlig upphandling, debatt och omröstning torsdag 4 oktober,
 • EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter, fråga för muntligt besvarande, debatt tisdag 2 oktober,
 • Förlorad rösträtt i EU, fråga för muntligt besvarande till EU-kommissionen och rådet, debatt tisdag 2 oktober,
 • Internationella redovisningsstandarder: Försäkringsavtal inom IFRS 17, uttalande från EU-kommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag 3 oktober,
 • Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel, uttalande från EU-kommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag 3 oktober,
 • EU:s agenda för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden, uttalande från EU-kommissionen med resolution, debatt måndag 1 oktober, omröstning onsdag 3 oktober.