Slut på tidsomställningen mellan sommar- och vintertid 

Europaparlamentet röstar om förslaget att sluta med tidsomställningen mellan sommar- och vintertid från och med 2021.

Parlamentets arbete med denna fråga leds av den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog. EU-länder som vill behålla sommartid permanent bör ställa om klockan för sista gången den sista söndagen i mars 2021, enligt Europaparlamentets förslag. De länder som i stället föredrar att behålla standardtid (vintertid) kan ändra om visarna för sista gången den sista söndagen i oktober 2021.

Omröstningen äger rum i kammaren på tisdag.

Ledamöterna vill också att EU-länderna ska samordna de respektive besluten för att inte skapa störningar på den inre marknaden. För att kunna träda i kraft måste Europaparlamentet nu enas med EU-ländernas regeringar i rådet om lagändringarna.

Bakgrund

Europaparlamentet uppmanade den 18 februari förra året EU-kommissionen att utvärdera behovet av EU:s sommartidsdirektiv och, om nödvändigt, presentera ett förslag till revidering av reglerna.

Efter en konsultation med svar från fler än 4,6 miljoner deltagare, varav en majoritet uttryckte stöd för att sluta med tidsomställningarna, beslutade EU-kommissionen också att lägga fram förslaget.

Debatt: måndag, 25 mars
Omröstning: tisdag, 26 mars
Förfarande:
ordinarie lagstiftningsförfarandet