Sessionsöversikt 
 

Minska riskerna för EU:s banker och skydda skattebetalarna 

Kammaren röstar om ett viktigt steg mot att minska riskerna i banksystemet och inrätta EU:s bankunion.

Europaparlamentet väntas rösta om två uppsättningar nya regler, som institutionens förhandlare redan informellt enats med EU-ländernas regeringar i rådet om. Reglerna ska hjälpa till att stärka bankers motståndskraft och inrätta en tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera förluster.

Omröstningen i kammaren äger rum på tisdag. Parlamentets arbete med dessa frågor har bland annat letts av den svenske moderaten Gunnar Hökmark (EPP).

Huvudsyftet med reglerna, som innebär en ändring av EU:s tillsynskrav för banker, är att stärka EU:s ekonomi genom att öka utlåningskapaciteten, för att på så sätt skapa djupare och smidigare kapitalmarknader. En ny tydlig färdplan för hur banker ska kunna hantera förluster är tänkt att säkerställa att de har tillräckligt med kapital, och hanterliga skulder, så att man inte längre ska förlita sig på eventuella räddningsaktioner som betalas av skattebetalarna (så kallade ”bailouts”).

Debatt: måndag, 15 april

Omröstning: tisdag, 16 april

Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet, överenskommelse vid första behandlingen