Sessionsöversikt 
 

Valet av den nya EU-kommissionen 

På onsdag röstar Europaparlamentet om det nya kommissionskollegiet, precis efter att den tilltänkta ordföranden Ursula von der Leyen presenterat sina kandidater och program.

Europaparlamentets talmanskonferens (talman och de politiska gruppernas ledare) förklarade parlamentsutfrågningarna av kommissionärskandidaterna vara avslutade på torsdagen den 21 november. Dessa utfrågningar för att avgöra kandidaternas lämplighet ägde rum mellan den 30 september och 8 oktober, och slutligen den 14 november för de tre ersättningskandidaterna (från Frankrike, Rumänien och Ungern).

När Europaparlamentet tar ställning till den nya EU-kommissionen gäller det kommissionskollegiet i sin helhet, baserat på förslaget från kommissionens tillträdande ordförande och rådet. För att den nya kommissionen ska godkännas krävs en enkel majoritet av rösterna (med namnupprop) i kammaren och själva omröstningen är schemalagd på onsdag klockan 12.00. Innan omröstningen ska Ursula von der Leyen också presentera de nya kommissionärerna och sitt program i plenum, följt av en debatt med ledamöterna.

Om den godkänns kommer den nya kommissionen att tillträda den första december.

Debatt och omröstning: onsdag, 27 november
Förfarande: Val av EU-kommissionen