Sessionsöversikt 
 

Klimatkris: Europaparlamentet vill uppnå klimatneutralitet senast 2050 

EU bör åta sig att uppnå målet om nettonollutsläpp senast 2050, skriver ledamöterna i ett utkast till resolution som kammaren röstar om på torsdag.

Med anledning av FN:s nästa klimatkonferens i Madrid (COP25) den 2-13 december ska kammaren debattera och rösta om en ny resolution som uppmanar EU att lägga fram sin strategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Detta skulle garantera att EU förblir världsledande i kampen mot klimatförändringarna.

Utkastet till resolution om COP25 vill att den nya ”europeiska gröna given” (European Green Deal), som meddelats av EU-kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen, ska innehålla ett mål att minska växthusgasutsläppen med 55 procent senast 2030, för att kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Debatten om resolutionen äger rum i kammaren i Strasbourg på måndag och omröstningen på torsdag.

En delegation från Europaparlamentet kommer att närvara vid klimatkonferensen i Madrid mellan den 9-14 december.

På måndag håller Europaparlamentet också i en separat debatt om den pågående klimatkrisen, följt av en omröstning om ytterligare en resolution, också på torsdag.

Debatt: måndag, 25 november
Omröstning: torsdag, 28 november
Förfarande: icke-bindande resolution