Sessionsöversikt 
 

Värna den biologiska mångfalden: Europaparlamentet vill se bindande åtgärder 

FN:s kommande konferens om biologisk mångfald (COP 15) bör slå fast rättsligt bindande mål liknande de som återfinns i Parisavtalet om klimatförändringar.

FN:s konferens om biologisk mångfald, som arrangeras i Kunming i Kina i höst, bör bidra till att stoppa den nuvarande negativa trenden för den biologiska mångfalden. Det framgår av ett utkast till resolution som Europaparlamentet röstar om på torsdag.

Texten uppmanar EU att ta täten, t.ex. genom att se till att 30 procent av EU:s territorium senast 2030 består av naturområden, och genom att ta hänsyn till den biologiska mångfalden inom alla politikområden. Ledamöterna i Europaparlamentets utskott för miljöfrågor, som arbetat fram utkastet, vill också att åtminstone tio procent av EU:s långtidsbudget ska gå till att stödja åtgärder för att förbättra den biologiska mångfalden.

Bakgrund

Europaparlamentet har sedan länge prioriterat den biologiska mångfalden, och vid upprepade tillfällen varnat för den fortsatta och aldrig tidigare skådade tillbakagången.

FN:s konvention om biologisk mångfald trädde i kraft den 29 december 1993. En delegation från Europaparlamentet kommer att närvara vid den kommande konferensen i Kina, från den 19 oktober till den första november 2020.

På COP 15 väntas deltagarna enas om ett globalt ramverk som är tänkt att slå fast strategin för att främja den biologiska mångfalden i världen de kommande tio åren och därefter.

Debatt: onsdag, 15 januari
Omröstning: torsdag, 16 januari
Förfarande: icke lagstiftande resolution