Nuvarande språk: SV - svenska  
Sessionsöversikt 
 

Parlamentet debatterar EU:s långtidsbudget och ekonomiska återhämtning 

Kammaren väntas, inför det stundande EU-toppmötet den 19 juni, framföra sina ståndpunkter om EU:s framtida finansiering och ekonomiska återhämtning efter covid-19-pandemin.

Den 19 juni kommer EU:s stats- och regeringschefer att sammanträda, via videolänk, för att diskutera planerna för EU:s ekonomiska återhämtning, med anledning av coronavirusutbrottet, och förslaget om den nya långtidsbudgeten som presenterades av EU-kommissionen den 27 maj i år.

Europaparlamentets talman David Sassoli har sedan tidigare kommenterat återhämtningspaketet på följande vis: ”Det är uppenbart för [Europaparlamentet] att det inte går att sänka ambitionsnivån som uttrycks i kommissionens paket. Det som kommer att beslutas under de närmaste veckorna kommer att påverka människors liv under de kommande årtiondena. Som den enda direktvalda institutionen som företräder EU:s medborgare måste Europaparlamentet hållas fullt involverad när det gäller genomförandet av återhämtningsplanen. Vi kommer att slå fast prioriteringar så att stödet riktas dit det behövs som mest och får störst betydelse för Europas medborgare.”

Enligt rådet kommer EU-ledarnas diskussion att utgöra en ”grundlig förberedelse” för ett nytt toppmöte vid ett senare tillfälle.

I plenardebatten i kammaren på onsdag den 17 juni deltar, förutom ledamöterna, också representanter för det kroatiska rådsordförandeskapet och kommissionen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: onsdag, 17 juni
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, utan resolution
Presskonferens: Ett direktsänt webbseminarium för journalister, ”Next Generation EU recovery plan and the revised EU long-term budget", med Europaparlamentets budgetförhandlare och EU-kommissionär Elisa Ferreira är schemalagt på tisdag, 16 juni, klockan 14.30 – 16.30.