Nuvarande språk: SV - svenska  
Sessionsöversikt 
 

EU och Storbritannien: utvärdering av förhandlingarna om ett nytt partnerskap 

Parlamentet kommer att utvärdera de framsteg som hittills gjorts i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett nytt partnerskap i en resolution som kammaren röstar om på torsdag.

Utkastet till text har utarbetats av ledamöterna i Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor och internationella handelsfrågor, i samarbete med flera särskilda utskott och Europaparlamentets samordningsgrupp ”UK Coordination Group” (UKCG). Utkastet uppreperar ledamöternas tidigare ståndpunkt om vikten av att hålla sig till de överenskommelser som skrevs under av EU och Storbritannien i oktober 2019, och Europaparlamentets stöd för EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

Bakgrund

EU:s mål är att omvandla den så kallade ”politiska förklaringen”, som är en text om de framtida förbindelserna som EU och Storbritannien sedan tidigare enats om, till en officiell rättslig handling. Ledamöterna fortsätter också att noga övervaka och kräva ett fullständigt genomförande av utträdesavtalet, som slår fast reglerna för Storbritanniens EU-utträde. Den nuvarande övergångsperioden kan förlängas med upp till ett eller två år, om båda parter är överens om det senast den 30 juni i år.

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: onsdag, 17 juni
Omröstning: torsdag, 18 juni
Förfarande: icke lagstiftande resolution