Nuvarande språk: SV - svenska  
Sessionsöversikt 
 

George Floyds död: kammaren debatterar rasism i EU och i övriga världen 

På onsdag debatterar Europaparlamentet polisvåld riktat mot afroamerikaner och den senaste tidens omfattande demonstrationer mot rasism i USA och runt om i Europa.

Debatten följs av en omröstning om en resolution på fredag. Ledamöterna kommer tillsammans med representanter för det kroatiska rådsordförandeskapet och kommissionen att diskutera rasism, diskriminering och det polisvåld som ofta drabbar olika minoriteter, t.ex. människor med afrikanskt ursprung.

Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter höll den femte juni i en debatt om den aktuella situationen i USA efter George Floyds död. George Floyd var en afroamerikansk man som avled i samband med ett polisingripande i den amerikanska staden Minneapolis den 25 maj i år. Hans död har lett till omfattande protester och demonstrationer mot rasism och polisvåld både i USA och runt om i Europa.

På fredag väntas kammaren dessutom anta en resolution som sammanfattar Europaparlamentets ståndpunkter om dessa frågor.

I mars förra året uppmanade ledamöterna också EU och medlemsländerna att vidta åtgärder för att bekämpa den strukturella rasismen i Europa. De krävde då bland annat ett slut på rasprofileringen inom straffrätten och terrorismbekämpningen.

Debatt: onsdag, 17 juni
Omröstning: fredag, 19 juni
Förfarande: uttalanden av rådet och kommissionen, med resolution