Nuvarande språk: SV - svenska  
Sessionsöversikt 
 

Schengen: ledamöterna vill se ett snabbt återinförande av den fria rörligheten 

På fredag röstar Europaparlamentet om en resolution som väntas utvärdera den aktuella situationen inför öppnandet av de inre gränserna i Schengenområdet.

Efter återinförandet av de inre gränskontrollerna för att begränsa spridningen av covid-19-pandemin har EU-länderna börjat lätta på kontrollerna och relaterade reserestriktioner. Kammaren kommer därför att debattera hur man ska kunna återgå till ett fullt fungerade Schengenområde tillsammans med representanter för det kroatiska rådsordförandeskapet och kommissionen på onsdag.

På fredag röstar Europaparlamentet också om en resolution som understryker vikten av ett fullt fungerande Schengenområde för att värna den fria rörligheten och garantera EU:s ekonomiska återhämtning efter coronaviruspandemin. Kammaren väntas också motsätta sig alla icke samordnade och enskilda åtgärder från de olika EU-länderna och understryka principen om icke-diskriminering i samband med öppnandet av de inre gränserna.

Bakgrund

Schengenområdet omfattar de flesta EU-länder, förutom Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland och Rumänien. Länder utanför EU som har anslutit sig till Schengenområdet är Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Europa firar snart Schengenområdets 35-årsjubileum - ett avtal som undertecknades den 14 juni 1985 i Schengen (Luxemburg) för att avskaffa de inre gränskontrollerna i Europa.

YTTERLIGARE INFORMATION

Debatt: torsdag, 18 juni
Omröstning: fredag, 19 juni
Förfarande
: fråga för muntligt besvarande till rådet och kommissionen, följt av en resolution