Översikt 

 

Sessionsinfo 5-8 oktober 2020, plenarsammanträde i Bryssel