Sessionsöversikt 
 

EU:s klimatlag: omröstning om nya utsläppsminskningsmål för 2030 

För att uppnå klimatneutralitet senast 2050 måste EU först enas om mer ambitiösa utsläppsminskningsmål för 2030, anser ledamöterna.

På tisdag debatterar kammaren EU-kommissionens förslag om en ny europeisk klimatlag. Den syftar till att omvandla de politiska löften som utfärdats om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050 till juridiskt bindande skyldigheter så att människor och företag kan få den rättsliga säkerhet och förutsägbarhet som behövs för att planera för omställningen.

I ett utkast till betänkande kräver ledamöterna att växthusgasutsläppen måste minska med 60 % senast 2030, jämfört med nivåerna år 1990. De insisterar på att både EU och alla medlemsländer individuellt måste bli klimatneutrala senast 2050.

Europaparlamentets arbete med denna lag leds av den svenska socialdemokraten Jytte Guteland. Omröstningen i kammaren äger rum på onsdag.

Väsentlig del av den europeiska gröna given

EU-kommissionen presenterade den föreslagna EU-klimatlagen i mars i år, det vill säga ett år efter att EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet beslutat att stödja målet om att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Syftet med lagen är att omvandla EU:s ambition med att uppnå klimatneutralitet till rättsligt bindande krav. Den 17 september i år ändrade kommissionen förslaget för att införliva ett nytt utsläppsminskningsmål för 2030.

Parlamentet har spelat en viktig roll när det kommer till att trycka på för mer ambitiös klimatlagstiftning på EU-nivå. Ledamöterna utlyste den 28 november förra året ett klimatnödläge.

Webbseminarium

På måndag den femte oktober klockan 14.00 - 16.00 håller Europaparlamentet i ett webbseminarium för journalister och huvudansvariga ledamöter om EU:s klimatlag.

Debatt: tisdag, 6 oktober
Omröstning: onsdag, 7 oktober
Förfarande: ordinarie lagstiftningsförfarandet