Sessionsöversikt 
 

EU-kommissionen presenterar sitt arbetsprogram för 2021 

På tisdag eftermiddag klockan 15.00 debatterar Europaparlamentet kommissionens arbetsprogram för 2021.

Efter den senaste debatten om tillståndet i EU med kommissionsordförande Ursula von der Leyen i parlamentet den 16 september väntas kommissionen presentera sina planer på hur man vill främja EU:s återhämtning efter covid-19-krisen.

Det nya arbetsprogrammet innehåller också skisser på hur EU ska kunna bygga upp en motståndskraftig, koldioxidneutral och digitalt avancerad ekonomi som inte lämnar någon på efterkälken.

I sin avsiktsförklaring (16.09.2020) för Europaparlamentets talman David Sassoli och det tyska rådsordförandeskapet slog kommissionsordförande Ursula von der Leyen fast viktiga åtgärdsområden för 2021. Denna avsiktsförklaring innebar starten på den interinstitutionella dialogen om prioriteringarna för nästa år.

Debatt: tisdag, 20 oktober
Förfarande:
uttalande av kommissionen, följt av en omgång anföranden av de politiska grupperna